Hoppa till innehåll

Transdev världens största kollektivtrafikoperatör

Tidigare i år offentliggjordes förvärvet av Nordamerikanska First Transit. Ett förvärv som gjorde att Transdev Group gick från ca 80 000 medarbetare till drygt 101 000 vilket gör oss till världens största kollektivtrafikoperatör, sett till antal anställda, och möjliggörare av ungefär tio miljoner resor varje dag världen över.

– Som ett led i koncernens ambitioner att öka närvaron i Nordamerika tillkännagav vi i oktober förra året att vi hade för avsikt att förvärva First Transits verksamhet USA och Kanada. Idag (7 mars) kan vi därför med glädje meddela att detta arbete är slutfört i och med de sista nödvändiga myndighetsgodkännanden på plats. Detta innebär det att Transdev North America och First Transit är ett och samma bolag, sade Transdev Groups VD Thierry Mallet i ett uttalande i samband med att affären slutfördes.

Affären gör Transdev Nordamerika till den ledande kollektivtrafikaktören i USA och Kanada med drygt 20 000 anställda

Den nordamerikanska marknaden förväntas växa stadigt under den kommande femårsperioden, dessutom med goda förutsättningar för färdtjänstlösningar, matarbussar såväl som reguljära busslinjer gör att Transdev Group ser positivt på möjligheterna att växa ytterligare i Nordamerika. Totalt sett så möjliggör Transdev runt 400 miljoner hållbara resor varje år i regionen.

Efter uppköpet kommer Transdev Nordamerika att ha närvaro på över 440 platser i 43 amerikanska delstater, Puerto Rico och sex kanadensiska provinser. Sammanlagt kommer 35 000 anställda förfoga över en fordonsflotta på mer än 20 000 fordon till nytta för samhällen, skolor, universitet, flygplatser och näringsliv.