Visselblåsarfunktionen möjliggör för medarbetare och andra att anonymt och utan risk för repressalier rapportera misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller andra händelser av allmänt intresse.

God affärsetik och transparens, objektivitet och likabehandling av kunder och leverantörer är centralt för Transdev. För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt ställs höga krav på att vi alltid agerar ansvarsfullt och etiskt inom alla delar av verksamheten.

Om du får information om ett allvarligt missförhållande inom ramen för Transdevs verksamhet vill vi att du rapporterar det så att bolaget snabbt kan vidta åtgärder.