Hoppa till innehåll

Vi är med och driver den hållbara utvecklingen framåt

Vi lever i en ständigt föränderlig värld där vi ställs inför både nya utmaningar och ibland helt nya förutsättningar. Förändringar kan ge utrymme för nytänkande och möjligheter till innovation och förbättringar. Vi utmanar oss själva inom områden som berör både resenärer, medarbetare och samhället i stort för att driva utvecklingen mot en mer hållbar och smart kollektivtrafik.

Smarta energilösningar

Elektrifiering av industri och transportsystem pågår för fullt och skapar förutsättningar för hållbarhet och miljönytta. Samtidigt skapar det också stora utmaningar i hur vi som samhälle ska få infrastruktur och energiproduktionen att räcka till. Det krävs en omställning av hela samhället och vi är en viktig aktör eftersom vi både arbetar med lösningar för att minska vår belastning på elnätet såväl som att stötta det när vi har kapacitet över och kan bidra.

Nya digitala verktyg

Digitalisering är något alla behöver jobba med och idag en grundläggande förmåga för alla aktörer, men också ett område som ständigt utvecklas. Framåt kommer vi att arbeta mer med att skapa ett större värde av våra datamängder, skapa nytta för både vår egen verksamhet såväl som för andra aktörer. Just nu tar vi en aktiv roll i utvecklingen och användningen av AI där vår hållning är att omfamna den stora potential vi ser i användandet utan att för den skull vara medvetna om de potentiella riskerna som kan finnas i denna teknologi.

Partnerskap med akademi och näringsliv

Ensam är inte stark. Vi är väldigt bra på det vi gör, men för att utvecklas krävs ofta både nya perspektiv och förmågor. Genom att öka vår samverkan med både lärosäten och partnerskap med andra aktörer inom näringslivet vet vi att vi ökar vår gemensamma förmåga.

Utvecklade mobilitetstjänster

Vi är redan idag multimodala med en mängd olika transportslag inom ramen för vår tjänsteportfölj. Genom ett ökat fokus på utvecklade mobilitetstjänster kommer vi att arbeta än mer kring hur vi kombinerar, paketerar och erbjuder dessa tjänster – baserat på datadriven insikt om resenärernas behov och städers och regioners utveckling.