Hoppa till innehåll

Vi binder ihop skärgården med land och stad

Vår vision är en hållbar och fossilfri sjötrafik, fullt integrerad i kollektivtrafiksystemet. Även om elektrifieringen kommit längre på land än till sjöss är vi en god bit på väg. Genom att hybridisera befintliga fartyg förlänger vi deras livslängd samtidigt som vi minskar deras utsläpp. Nya fartyg blir dessutom i allt större utsträckning helt elektriska.

Till sjöss

Helt elektrifierat över Göta älv år 2026

2026 träder vårt nya avtal med Västtrafik om att sköta färjetrafiken över Göta älv i kraft. När detta sker kommer de sex färjorna att vara helt elektriska vilket inte bara innebär helt utsläppsfria fartyg utan även en tystare trafikupplevelse för våra passagerare och besättningar samt en bättre närmiljö för de boende längs älven.

Ett andra liv – hybridisering av äldre fartyg

Att hybridisera ett fartyg innebär att vi ger fartyget möjlighet att till en del drivas elektriskt. Genom att göra det sänks utsläppen rejält och fartyget får dessutom en förlängd livslängd vilket gör att inköp av nya fartyg kan skjutas på framtiden. Vårt kanske mest kända fartyg som hybridiserats är Rex, från 1937.

Ett fartyg som inte behöver byggas är det allra mest hållbara.

M/S Riddarfjärden

Hybridisering är inte det enda sättet att minska utsläpp på. Under 2022 påbörjades en uppgradering av M/S Riddarfjärden, byggd 1936. Efter ca 250 driftstimmar i bitvis tuffa isförhållanden kan vi konstatera att Riddarfjärden trots sin ålder ligger i den absoluta toppen av energieffektiva fartyg i denna storleksklass. Bränsleförbrukningen vid marschfart 9,5 knop är nu runt 20 procent lägre än före motorbytet. I jämförelse med andra betydligt nyare fartyg i samma storleksklass och fart ligger bränsleförbrukningen hela 50 – 70 procent lägre.