Innovation

Vi lever i en ständigt föränderlig värld där vi ställs inför både nya utmaningar och ibland helt nya förutsättningar. Vi tycker att  förändringar skapar ett spännande utrymme för att hitta nya möjligheter och vara innovativa, inom  områden som berör både resenärer, medarbetare och samhället i stort. 

Innovation är ett brett ord som också blivit väldigt trendigt. För oss på Transdev handlar innovation i grunden om en inställning och ett tillvägagångssätt – hur vi bedriver vårt arbete mot nya värdeskapande produkter och tjänster genom att tänka på helt nya sätt.

I vårt arbete med innovation tillåter vi oss att testa och experimentera, att inkludera ännu fler människor, att våga gå mot strömmen och våga utmana vårt sätt att arbeta i stort och smått. I vår roll som operatör i ett ekosystem med en stor påverkan på människors vardag vill vi fortsatt ta ett ännu större ansvar för utvecklingen av både framtidens kollektivtrafik och andra närliggande områden.

Önskelinjen

Önskelinjen

Transdev utvecklar också nya verktyg för att engagera resenärerna och inkludera medborgardialogen i planeringsprocessen. Många är intresserade av att påverka sin närservice, men det är inte alltid man har möjlighet att få vara med när ett busslinjenät ska utvecklas. Genom plattformen Önskelinjen involverar vi dem som bor i staden. I verktyget Önskelinjen kan man dra sin önskerutt på en karta och berätta om när och hur ofta man vill resa på den linjen. Det går också bra att rösta på andras linjer om någon redan ritat en linje som man vill resa med eller dela med sig av sin önskelinje på sociala medier för att engagera fler. Mer info.

Lumitrack

Lumitrack

Rusningstrafiken är en utmaning som kollektivtrafiken ständigt brottas med och flera undersökningar visar att bristen på information kring resan skapar frustration hos resenärerna. Därför tog vi fram Lumitrack, en ny tjänst som hjälper resenären att enkelt och snabbt se hur mycket plats det finns på en viss avgång. Med hjälp av avancerad teknik kan vi ge resenären mer information så att hen kan välja avgång beroende på antalet resenärer på en avgång. Lumitrack underlättar resandet genom att både ge information och skapa valfrihet för den som ska resa. Den nya tjänsten testades sommar 2018 i Göteborg. Mer info

 

Autonoma fordon

Autonoma fordon

Transdev ligger i framkant när det gäller autonoma bilar men konkurrensen är hård. Just nu testar vi Europas första mobilitetstjänst för anropsstyrd trafik i staden Rouen i norra Frankrike. Testerna genomförs på öppna vägar för att skaffa sakkunskap om alla aspekter av det här nya transportmedlet. Vi har också tagit fram ett autonomt elfordon som kallas för "I-Cristal" i samabetet med Lohr. I Sverige deltar vi i ett samarbete som kallas för "Ride the future" där två autonoma fordon från två olika tillverkare kör på en 2km lång slinga på campusområdet i Linköping. Vi tror att autonoma fordon kan vara en bra komplement till den traditionella kollektivtrafiken.