Resenärsfokus

Vi skapar en bra service eftersom vi förstår våra resenärer och förutser deras behov. Genom att arbeta systematiskt med kundens hela resa hittar vi utvecklingsmöjligheter och erbjuder digitala lösningar som förbättrar kundupplevelsen.

Stor vikt läggs på att använda våra medarbetares kreativitet till att öka kundnyttan. Vi gör det genom att ständigt ifrågasätta och utveckla våra arbetssätt och processer. Inom området kvalitet arbetar vi aktivt med tydliga mål som syftar till att uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar och andra tillämpliga krav inom vårt verksamhetsområde. Genom att ständigt förbättra vår verksamhet och vårt systematiska kvalitetsarbete skapar vi förutsättningar för fler och nöjdare kunder. 

För att säkerställa att vi arbetar processinriktat och systematiskt förbättrar vårt sätt att arbeta är Transdev Sverige kvalitetcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Varje år publicerar vi också en kvalitetsrapport för vår järnvägsverksamhet som syftar till att uppfylla rapporteringskrav enligt förordning (EG) 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. 

TEX

TEX 

TEX (Transdev Customer Experience) är vår metod för att arbeta mot en förbättrad kundupplevelse. Metoden bygger på två huvudprinciper: att resenärer har olika behov och att personer som jobbar inom Transdev besitter olika typer av insikter och möjlighet att se problem. TEX-metoden täcker kundens hela resa och alla kontaktytor i den. Metoden har vunnit det franska priset för kundupplevelse som ges ut av AFRC 1. Vår erfarenhet av TEX är att vi har kommit till nya insikter och kunnat tillämpa lösningar för en bättre kundupplevelse. 

Säkerhet först

Säkerhet först

För Transdev är det viktigt att våra resenärer ska känna sig trygga när de reser med oss. Vi jobbar i en verksamhet där vårt viktigaste uppdrag är att kunna erbjuda en säker och trygg resa, oavsett om det är med båt, buss, tåg eller spårvagn. Vi kompromissar aldrig med säkerhet. Vi har tre policyer som är direkt styrande inom detta område Säkerhetspolicy, Trafiksäkerhetspolicy och Alkohol- och drogpolicy. Vi jobbar aktivt med utbildning och information mot våra medarbetare för att betona att säkerhet alltid är vår första prioritet.

NKI-mätning

NKI-mätning

Upp till två gånger per år genomför Transdev kundnöjdhet undersökningar. De har genomförts sedan 2009 och är en viktig del av Transdevs förbättringsarbete för ökad nytta för resenärerna. Två gånger per år samlar vi runt 10 000 enkäter in från Transdevs olika verksamheter runt om i Sverige med hjälp av en samarbetspartner. Resultat ligger sen till grund för ett strukturerat och gediget arbete för att säkerställa att kundnöjdhet ökar i varje affär och i varje kontrakt. Mer info.