Långsiktig partner

Transdev är mer än en operatör. Vi är en partner som lyssnar på våra kunder, förstår deras förutsättningar och delar deras utmaningar. Tillsammans skapar vi bästa möjliga lösningar för att få högre kundnöjdhet och få fler att vilja resa kollektivt.

Vi drar nytta av vår expertis för att erbjuda de bästa transportlösningarna till våra kunder. I Sverige har vi åttio års erfarenhet av kollektivtrafiken och kör både buss, tåg, båt och spårvagn. Runt om i världen kör vi 14 olika trafikslag och vi experimenterar ständigt för att erbjuda nya och innovativa tjänster. Vi kombinerar helhetsperspektiv och spetskompetens vilket gör att vi är en fullservicepartner av mobilitetslösningar för persontrafik.

Kollektivtrafik är ett samarbete och de bästa kollektivtrafiklösningarna tas fram tillsammans, med hänsyn till våra partners och våra resenärers behov och förväntningar. Genom våra undersökningar stämmer vi kontinuerligt av myndigheternas och beställarnas behov, utvecklingen i samhället och resenärernas önskemål. 

Helhetslösningar

Helheltslösningar

Tack vare vår styrka och bredd har vi en unik position för att identifiera och fylla kundens behov. Transdev är verksamt över hela Sverige och i 18 andra länder med erfarenhet av totalt 14 olika färdslag. I Sverige kör vi buss, tåg, spårvagn och båt både inom upphandlad och kommersiell trafik med egna varumärken som Merresor, Snälltåget och Blidösundsbolaget. Vi drar nyttan av vår bredd och vår erfarenhet för att levera helhetslösningar till våra partner, anpassade till deras behov. Mer info.

PTA Barometer

Rapport om branschtrender

År 2018 genomförde vi en branschundersökning som visar hur regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige ser på kollektivtrafiken och transporter. Syftet var att bättre förstå de utmaningar som organisationerna står inför de kommande tre åren, samt vilka förväntningar de har på de privata operatörerna. Undersökningen riktade sig mot alla trafikhuvudmän, både tjänstemän och politiker, som deltar i sina respektive organisationers strategiska beslutsfattande. Resultatet presenteras i en global rapport, där Sverige jämförs med Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland. Rapporten kan beställas här.

Client Assess

Client Assess

Ett av våra viktigaste förbättringsverktyg är vår årliga kundundersökning Client Assess. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur våra uppdragsgivare och kunder uppfattar oss och kvaliteten på våra tjänster. Undersökningen ligger till grund för ett kontinuerligt och strukturerat förbättringsarbete, för att komma närmare våra partners förväntningar och behov. Vi har genomfört Client Assess sedan 2015 och ser redan nu tydliga resultat och förbättringar. Mer info.