Vårt erbjudande

Transdev besitter över åttio års erfarenhet av kollektivtrafik på den svenska marknaden samt en global kompetens från verksamhet i 17 länder. Utifrån dessa styrkor har vi utvecklat ett erbjudande som syftar till att leverera skräddarsydda och effektiva transportlösningar till våra kunder, det vill säga trafikhuvudmän och resenärer. Vårt erbjudande vilar på fem kompetensområden: