80-årigt fartyg moderniseras till hybrid

Blidösundsbolaget genomför ett miljöprojekt genom att hybridisera det 80-åriga fartyget Rex. Projektet görs i samarbete med Scania. Med det här projektet hoppas Blidösundsbolaget minska växthusgasemissioner med ca 47 procent och kväveoxider med 34 procent samt utveckla unik kunskap om sjötrafik på eldrift. Rex kommer att sättas i trafik igen i december i år på pendelbåtlinje 89 mellan Stockholm och Ekerö och kommer kunna köra full hybrid med början under 2020.

Riksdagen beslutade 2017 att Sverige ska bli fossilfritt senast år 2045. Transdevs och Blidösundsbolagets största bidrag till en förbättrad miljö är att så många människor som möjligt väljer att resa kollektivt – och varje steg vi tar på vägen dit ska vara hållbart. Transdev är redan idag ledande inom e-mobility och nu fortsätter vi den hållbara utvecklingen med ett helt nytt projekt till sjöss, nämligen hybridiseringen av Blidösundsbolagets fartyg Rex. Detta är ett unikt projekt i Sverige som vi genomför i samarbete med Scania i syfte att effektivisera fartygets energiförbrukning och göra en omställning från fossila bränslen som diesel till hållbara energier som el.

47 procent minskade växthusgasemissioner

Konkret innebär hybridiseringsprojektet att hela drivlinan på Rex byts ut. Den traditionella förbränningsmotorn ersätts med en mer effektiv förbränningsmotor uppkopplad till en helt ny elmotor. Det ursprungliga skrovet från 1930-talet däremot är kvar. Med det här projektet kommer Blidösundsbolaget kunna ställa om till eldrift utan att ett nytt skrov.

- Planen är att åter sätta Rex i trafik den 20 december för att trafikera pendelbåtlinje 89 mellan Stockholm och Ekerö med full hybrid under 2020. Nu väntar vi bara på att mjukvaran ska programmeras innan vi verkligen kan köra på full hybrid, säger Fredrik Liw, teknikchef på Blidösundsbolaget

Motorn är det som kallas för en ”parallelhybrid” vilket betyder att både förbrännings- och elmotorn är mekaniskt anslutna till framdrivningen och minskar energiförluster. En ny salttank med fyra till fem gånger högre ackumuleringskapacitet än vanliga tankar har också installerats. Med den här tanken hoppas Blidösundsbolaget kunna bli bättre på att spara och återanvända värmen som skapas av förbränningsmotorn och som ska användas för att värma upp båten.

Förutom den tekniska aspekten kommer också besättningspersonalen att gå igenom en utbildning för att lära sig använda alla nya system som finns ombord. Dessutom kommer också en skärm att installeras ombord på fartyget för att resenärerna ska kunna följa i realtid både energiuttaget och se om fartyget kör på förbränningsmotor eller elmotor.

- Med allt detta så hoppas vi kunna minska växthusgasemissioner med hela 47 procent. Det är ett spännande projekt som visar att det går att renovera gamla fartyg och anpassa dem till modern och hållbar teknologi, fortsätter Fredrik Liw.

Unik kunskap som kan appliceras till fler fartyg

Med det här projektet bygger Blidösundsbolaget unik kompetens inom sjötrafik på el. Blidösundsbolaget ser redan nu en potential för att utveckla tekniken och hybridisera fler fartyg.

- Sightseeingbåtarna skulle vi till exempel kunna tänka oss att ställa om till eldrift Men om vi gör den investeringen så måste vi verkligen se till att alla aktörer är med på den här omställningen och att kajerna i Stockholmsområdet är utrustade med laddningsstationer. Vi kommer i dagsläget inte att kunna använda full elkapacitet på Rex eftersom laddningsmöjligheter inte finns vid alla kajer. Elektrifieringen av sjötrafiken kräver att alla aktörer, regioner, kommuner, operatörer och leverantörer kraftsamlar tillsammans och samarbetar mot samma mål, avslutar Fredrik Liw.

Tillbaka till nyhetsbrevet.