2018-12-17 10:16
Ordet är fritt: Gunnar Schön

I år inledde Transdev en artikelserie där politiker och andra beslutsfattare får skriva fritt om sina framtidsspaningar för kollektivtrafiken. I det här numret förklarar Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige och nyvald ordförande i Sveriges Bussföretag, sin vision för bussbranschen och vad han vill åstadkomma under sin tid som ordförande.

2018-10-12 08:40
Transdev och Mobike samarbetar om friflytande hyrcykelsystem

Transdev och det kinesiska bolaget Mobike har ingått ett strategiskt partnerskap för att erbjuda friflytande hyrcykelsystem till trafikhuvudmännen i Frankrike. Med det nya partnerskapet utökar vi våra tjänster och kompletterar de traditionella transportmedlen med nya smarta First Mile Last Mile-lösningar.

2018-10-12 08:00
Transdev expanderar sin BRT-verksamhet i Sydamerika

Transdev i Colombia har med sin lokala samarbetspartner Fanalca vunnit ett stort upphandlingspaket för Transmilio Bus Rapid Transit (BRT) i Bogotá. Kontraktet löper över tio år och omfattar 440 nya bussar. Totalt kommer Transdev att köra 648 bussar i Bogotá och blir därmed en av de största BRT-operatörerna i världen.

2018-10-12 08:00
Transdev - The mobility company

På Transdev ger vi människor frihet att resa när de vill och hur de vill. För att bli ännu tydligare med vad vi står för har vi tagit fram en ny profil som visar rörelse framåt och en ny slogan: Transdev – the mobility company.

2018-10-12 08:00
Ta del av vår internationella undersökning om branschtrender

I maj genomförde Transdev en internationell undersökning riktad till beslutsfattare inom transportbranschen i Australien, Kanada, Nya Zeeland, USA och samtliga regioner i Sverige. Syftet var att ta pulsen på branschen och bättre förstå framtidens behov och utmaningar samt trafikhuvudmännens förväntningar på privata transportoperatörer. Broschyren kan beställas här.

2018-10-12 08:00
Tack för att du besökte oss på Persontrafikmässan 2018!

Persontrafikmässan i oktober slog rekord med över 6 000 besökare. Transdev var på plats med monter och aktiviteter och deltog även i det officiella seminarieprogrammet. Vi vill tacka alla som besökte oss på Persontrafikmässan och bjöd på intressanta diskussioner och insikter och ser fram emot att få träffa er igen på Global Public Transport Summit, UITP, i Stockholm i juni 2019.