Två vätgasbussar börjar rulla i Gävleborg 2021

Två vätgasbussar med helt ny teknik kommer börja rulla i ordinarie linjetrafik i Sandviken i slutet på 2021. Detta blev klart efter att vi beställde bussarna från Solaris, på uppdrag av X-trafik. Renare luft och lägre bullernivå för hela staden och ett steg närmare framtiden till hela Gävleborgs län.

En vätgasbuss är en buss med elmotor, men i stället för att ha batterier producerar bussen sin egen el i en så kallad bränslecell med hjälp av vätgas. I bränslecellen möter vätgasen syre från luften. Under den kemiska processen frigörs elektroner som börjar röra sig och ger upphov till el. Samtidigt bildas värme och vattenånga som blir enda avgasen, vilket gör vätgasbussar helt emissionsfria. Bussarna tankas ungefär som vanliga bensin- och dieselbilar, fast på vätgasmackar i stället.

- Det känns fantastiskt kul att kunna introducera den här nya tekniken i Sandviken. Bussarna kommer erbjuda bättre invändig komfort för resenärerna samt renare luft och lägre bullernivå för hela staden. Det är också ett steg mot framtiden till hela Gävleborgs län, säger Johnny Struwe, Fleet Manager på Transdev Sverige.

Bussarna tillverkas av Solaris och är 12m långa med plats för 35 sittande plus 51 stående passagerare. Bussarna kommer också att vara tillgänglighetsanpassade och att ha AC. Att två vätgasbussar börjar köra just i Gävleborg är resultatet av en långsiktig strategi från Regionen.

- Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen och det gör vi i denna fråga. Både på nationell och europeisk nivå lyfts vätgas fram som viktig i omställningen till elektrifierade transporter och i Gävleborg har vi, tillsammans med lokala och regionala företag, särskilt goda förutsättningar. Den gröna omställningen måste gå mycket fortare än i dagsläget så det är klart vi ska driva utvecklingen framåt och testa tekniken, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Transdev tar täten i utvecklingen av hållbara mobilitetslösningar

Transdev är idag ledande inom hållbara mobilitetslösningar med Europas största elbussflotta och flera vätgasbussar i Frankrike och Nederländerna. Idag har vi 1200 elbussar i trafik, varav runt 200 i Sverige, och år 2024 beräknar vi ha utökat flottan till 1600 elbussar. Om ett år är det dags att ta nästa steg och börja köra två vätgasbussar i ordinarie linjetrafik i Sandviken. 

- Vår strategi är att skaffa oss en bred kunskap om olika teknologier och bussmodeller för att kunna erbjuda de bästa och mest hållbara mobilitetslösningar till våra uppdragsgivare utifrån deras förutsättningar och behov. Att köra vätgasbussar i Gävleborg kommer ge oss unik erfarenhet och bidra direkt till vårt mål att göra kollektivtrafiken attraktivare och ännu grönare, säger Johnny Struwe, Fleet Manager på Transdev Sverige.

Tillbaka till nyhetsbrevet