Nöjdare trafikhuvudmän med Transdevs arbete år 2020

Varje år genomför vi en kundundersökning som heter ”Client Assess” och riktar sig mot våra beställare, trafikhuvudmännen. Syftet med undersökningen är att förbättra kvaliteten på våra tjänster och samarbetsrelationen med våra kunder. De senaste fem åren ser vi en positiv trend som visar att kunder som deltar i Client Assess blir nöjdare med oss för varje år som går. 

Som ett av världens ledande mobilitetsföretag har vi ambitionen att vara en långsiktig partner och bidra med vår erfarenhet till hur kollektivtrafiken kan utvecklas med resenärerna och de regionala förutsättningarna i fokus. Transdev har en kontinuerlig dialog med samarbetspartners, men utöver det är ett av våra viktigaste förbättringsverktyg den årliga kundundersökningen ”Client Assess”.

Client Assess genomförs varje år. Våra trafikhuvudmän, både kontraktansvariga och trafikdirektörer, ombeds besvara ett tjugotal frågor om hur de uppfattar oss som operatör samt vad som är våra styrkor och svagheter i kontrakten vi har med dem. Client Assess mäter vår kundnöjdhet med Nöjd Kund Index (NKI) och vår kundlojalitet med Net Promoter Score (NPS), som ger oss en tydlig bild över hur stor andel ambassadörer respektive kritiker vi har.

I årets upplaga av Client Assess har frågor om coronapandemin lagts in för att bättre förstå hur våra trafikhuvudmän upplever vår hantering av krisen.

- Client Assess är inte bara en undersökning, det är ett förbättringsverktyg vi arbetar med året runt. Utifrån resultat har varje affärschef ansvar att återkoppla sina kunder och ta fram handlingsplaner med tydliga aktiviteter och måldatum där det behövs. Syftet med dessa handlingsplaner är att säkerställa att vi arbetar kontinuerligt för en ökad kundnöjdhet och konstruktiv dialog, säger Thomas Charrier, externkommunikatör med ansvar för press och public affairs.

I årets undersökning ser vi mycket positiva utvecklingar och bland annat att kundnöjdheten ligger på 78/100 för hela företaget, vilket är hela åtta poäng över resultatet vi fick första året vi lanserade Client Assess. 

- Ökningen i kundnöjdhet visar att det lönar sig att delta i Client Assess. Genom att svara på våra frågor ger oss kunderna värdefulla insikter vilket skapar en positiv spiral. Vi kan sedan återkomma med förbättringsförslag och säkerställa att kvaliteten på de tjänster vi levererar förbättras för varje år, vilket i sin tur är positiv för våra kunder. Jag hoppas att ännu fler vill svara på våra frågor nästa år, avslutar Thomas Charrier.

 Tillbaka till nyhetsbrevet