Vad tycker våra samarbetspartners om Transdev?

Transdev genomför årligen en undersökning i syfte att ta reda på hur våra partners och uppdragsgivare uppfattar oss och kvaliteten på våra tjänster. Undersökningen ligger till grund för ett kontinuerligt och strukturerat förbättringsarbete. Inför årets undersökning, som snart lanseras, har vi träffat Anders Kling, biträdande affärschef buss stad på Västtrafik, som deltagit i undersökningen sedan 2015.

Som ett av världens ledande mobilitetsföretag har vi ambitionen att vara en långsiktig partner och bidra med vår erfarenhet till hur kollektivtrafiken kan utvecklas med resenärerna och de regionala förutsättningarna i fokus. Transdev har en kontinuerlig dialog med samarbetspartners, men utöver det är ett av våra viktigaste förbättringsverktyg den årliga kundundersökning Client Assess. 

Undersökningen riktar sig till våra partners, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, och består av 15 frågor där vi går igenom samarbetet och kvaliteten på tjänsterna vi levererar. Resultatet blir en viktigt grund för handlingsplaner för hur vi kan utveckla samarbetet och kvaliteten på det vi levererar.

– Närmare 70 procent av våra tillfrågade kontakter valde att svara på kundundersökningen 2018. Glädjande är att resultatet visar tydliga förbättringar jämfört med första gången vi genomförde undersökningen 2015. Nästa upplaga av Client Assess genomförs i mitten på oktober och då hoppas vi på än högre deltagande, säger Thomas Charrier som är ansvarig för undersökningen hos Transdev.

Tre frågor till Anders Kling på Västtrafik

Vi har frågat Anders Kling biträdande affärschef buss stad på Västtrafik, varför man ska delta i Client Assess.

Varför tycker du det är viktigt att besvara Client Assess-undersökningen varje år?
Jag vill att alla våra partnerbolag ska få en återkoppling från oss och ha möjligheten att förbättras. Det är viktigt för oss på Västtrafik att våra partnerbolag vet vad de gör bra och vad de gör mindre bra så att samarbetet ständigt förbättras. Client Assess är ett bra verktyg för att göra just detta: ge synpunkter på hur vi arbetar tillsammans som partners. Ett förbättrat samarbete mellan trafikhuvudmannen och partnerbolagen ger en bättre service vilket i sin tur gör att resenärerna blir nöjdare med kollektivtrafiken. Det är det viktigaste för oss.

Vad tycker du om undersökningen? Ser du en förbättring i dina relationer till Transdev och i de tjänster vi på Transdev levererar till Västtrafik?
Vi har väldigt bra relationer med Transdev. Vi ser generellt en tydlig och kontinuerlig förbättring i kvaliteten på tjänsterna Transdev levererar. Jag tycker att det är bra att Transdev kommer med egna förslag på förbättringsåtgärder utifrån resultatet på Client Assess.

Skulle du rekommendera andra att svara på Client Assess?
Om man vill förbättra kvaliteten på kollektivtrafiken så måste man se till att ha en bra relation mellan trafikhuvudmannen och partnerbolagen. Jag tycker att Client Assess är ett riktigt bra verktyg för att mäta kvaliteten på relationen och säkerställa att den ständigt förbättras.

Tillbaka till nyhetsbrevet.