2019-09-25 10:50
Lanseringen av Nordens största elbussflotta förbereds för fullt

I december 2020 kommer Transdev att sätta 140 nya elbussar i trafik i Göteborg. Detta blev klart efter att Västtrafik tilldelade Transdev fem kontrakt med cirka 370 bussar och bestämde sig för att utlösa samtliga elbussoptioner. Därmed kommer Västtrafik och Transdev att ha Nordens största elbussflotta. Vi träffar Johnny Struwe, Teknisk Chef på Transdev som presenterar de olika utmaningar en sådan omställning innebär.

2019-09-25 10:43
Sveriges två bästa bussförare finns i Transdev-koncernen

Den 9 september var det dags för Bussförar-SM, en tävling som arrangeras varje år av Sveriges Bussföretag i samarbete med tidningarna Resforum och Trafikforum och sponsras av bland annat Transdev. Under hård konkurrens vann Denny Bauer från Björks Buss, som sedan den 3 september är en del av Transdev-koncernen, första priset i Bussförar-SM. På andra plats kom Erik Lindgren från KR Trafik, som också är en del av Transdev och på tredje plats kom Abdul Husein på Keolis.

2019-09-25 10:39
Nytt rekord: 92 procent av resenärerna är nöjda med Transdev

Sedan 2009 genomför Transdev regelbundna undersökningar för att ta reda på hur resenärerna upplever servicen. Av den senaste kundnöjdhetsmätningen som vi gjorde våren 2019 framgår det att mer än nio av tio resenärer är nöjda med sin resa med oss på Transdev. I år hittar vi de nöjdaste resenärerna i Göteborg och den största kundnöjdhetsökningen ser vi i Sjuhärad.

2019-09-25 10:26
Vad tycker våra samarbetspartners om Transdev?

Transdev genomför årligen en undersökning i syfte att ta reda på hur våra partners och uppdragsgivare uppfattar oss och kvaliteten på våra tjänster. Undersökningen ligger till grund för ett kontinuerligt och strukturerat förbättringsarbete. Inför årets undersökning, som snart lanseras, har vi träffat Anders Kling, biträdande affärschef buss stad på Västtrafik, som deltagit i undersökningen sedan 2015.

2019-09-25 10:19
Transdev växer med nya tjänster och geografiska områden

Nu har Transdev slutfört förvärvet av A Björks AB. Genom affären utökas portföljen med nya tjänster som skolskjuts och färdtjänst, samtidigt förstärker Transdev sin geografiska närvaro i Mellansverige och norra Sverige. För våra uppdragsgivare innebär det att de får en internationell multimodal samarbetspartner som investerar mycket i ny mobilitet.