Uppskattad pendelbåtlinje mellan Ekerö och Stockholm i full drift

Den 20 augusti invigdes den fasta pendelbåtlinjen 89, som trafikerar sträckan mellan Ekerö Tappström och Stockholms Stadshus på Kungsholmen. Blidösundsbolaget, som nyligen blev en del av Transdev, sköter trafiken på uppdrag av SL. Nytt för hösten är att linjen blir permanent och att servicen förbättras med utökad tidtabell samt med wifi och servering ombord på vissa turer.

Den 20 augusti var det dags för trafikstarten av pendelbåtlinjen 89 efter ett kort sommaruppehåll. Trafikstarten uppmärksammades av landstingsrådet Gustav Hemming (C), som ansvarar för sjötrafik, trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M), och kommunstyrelsens ordförande på Ekerö Kommun, Adam Reuterskiöld (M). Även representanter för SL och Transdev deltog i invigningen och åkte med på den officiella "premiärturen" mellan Ekerö och Klara Mälarstrand i Stockholm.

– Detta är en stor pendelbåtssatsning på Ekerö som får en nästintill tredubblad trafik under veckodagarna samt även sommar och helgtrafik. Pendelbåtar är bra både för att minska trängseln på land samtidigt som det får personer som inte vanligtvis åker kollektivt att ställa bilen hemma. Den utökade pendelbåtstrafiken på linje 89 är ytterligare ett steg i att återuppbygga Stockholmsregionen som en pendelbåtsregion, sade skärgårdslandstingsråd Gustav Hemming (C) vid pressträffen.

Förbättrad service när Blidösundsbolaget tar över trafiken

Förutom att trafiken är nu permanent och att pendetbåtlinjen 89 får utökad tidtabell förbättras också servicen med wifi och servering ombord på vissa turer. Syftet är att underlätta vardagen för pendlarna som dagligen åker mellan Ekerö och Stockholm.

De tre fartygen som trafikerar linjen – två ”sommarbåtar” med en kapacitet om 190 passagerare och en ”vinterbåt” med en kapacitet om 140 passagerare – kommer dessutom att kompletteras med ett syskon. Fartyget, som kommer tas i drift våren 2019, är beställd av Blidösundsbolaget och är specialdesignat för denna typ av trafik.

Sedan Blidösundsbolaget började trafikera linjen på uppdrag av SL den 20 augusti har i genomsnitt 630 passagerare rest med pendelbåtslinje 89 varje dag, vilket tyder på en ljus framtid för linjen.

Transdev har ett multimodalt erbjudande

Transdev söker alltid nya sätt att leverera bra kollektivtrafik till resenärerna och är i dagsläget den enda kollektivtrafikoperatören som kan erbjuda resor med buss, båt, tåg och spårvagn i Sverige.

- Vi är väldigt stolta över att Blidösundsbolaget har fått uppdraget att sköta trafiken och det gläder oss att den permanenta Ekerölinjen är en sådan succé. Detta är ett kvitto på att det finns en stor efterfrågan för kollektivtrafik på vatten och att det kan ge pendlare helt nya möjligheter i sin vardag. Transdev har genom rederierna Blidösundsbolaget på Östkusten och Styrsöbolaget på Västkusten både kunskapen och kapaciteten att leverera miljövänlig och tillförlitlig pendeltrafik på sjön, säger Gunnar Schön, vd på Transdev.

Förutom Sverige har Transdev också båtverksamheter i Frankrike, Nederländerna och Australien.