Nummer 4, 2017

2017-12-08 14:25
Styrsöbolaget växer med två fartyg

I takt med att Göteborg expanderar reser allt fler kollektivt. Styrsöbolaget utökar därför kapaciteten genom att köpa in två nya fartyg, M/S Walona och M/S Lagnö, som ska stötta den befintliga trafiken.  Affärerna blev klara strax före att trafikuppdraget till Stenpiren utökas.

2017-12-01 10:30
Säkerhetschefer från hela världen samlades i Göteborg

Transdev har ständigt fokus på säkerhet. För att utbyta erfarenheter runt säkerhetsfrågor samlades 26 säkerhetsansvariga från 16 olika länder på Transdevs internationella säkerhetenskonferens som i år anordnades i Göteborg den 17 och 18 oktober. 

2017-12-01 10:29
Självkörande fordon tas till nästa nivå

Utvecklingen inom autonoma fordon går snabbt framåt. Europas första mobilitetstjänst för anropsstyrd trafik testas just nu i staden Rouen i norra Frankrike. Bakom tjänsten står Transdev, som i november också presenterade planerna på ett autonomt elfordon kallad ”I-Cristal”. I Sverige arbetar Transdev med ett projekt med självkörande bussar i Linköping, som kan komma att rulla igång redan under nästa år.

2017-12-01 10:28
Transdev gör bussresorna säkrare med hjälp av förarassistans från Mobileye

På Transdev arbetar vi aktivt med att ständigt höja säkerheten för medarbetare, resenärer och medtrafikanter. Som ett led i det arbetet testas just nu ett förarassistanssystem, som utvecklas av det världsledande företaget Mobileye. Systemet syftar till att hjälpa till att förebygga och avvärja incidenter och olyckor. 

2017-10-04 10:00
Eskilstuna och Umeå uppmärksammas internationellt

Både Eskilstuna och Umeå fick internationell uppmärksamhet för sina elbuss-erfarenheter. För tredje året i rad arrangerade Transdev Living Lab den 14 och 15 november, ett internationellt forum som fokuserar på elbussar där både Umeå och Eskilstuna kommuner deltog. Den 9 november välkomnade vi också en delegation från Frankrike till Eskilstuna. Transdev verkar för att underlätta internationella kunskapsutbyten för att utveckla framtidens kollektivtrafik.

2017-10-04 09:59
Framtidens kollektivtrafik går på vatten

En procent av Sveriges kollektivtrafik består av båttrafik, även om en stor del av Sveriges befolkning bor intill kuster. Samtidigt ökar belastningen på  kollektivtrafiken på land. Michael Tanko forskar kring hur man kan designa vattenburen kollektivtrafik och ser stor potential att utveckla kollektivtarfiken till sjöss.