Vad tycker våra samarbetspartners om Transdev?

Transdev genomför årligen en undersökning i syfte att ta reda på hur våra partners och uppdragsgivare uppfattar oss och kvaliteten på våra tjänster. Undersökningen ligger till grund för ett kontinuerligt och strukturerat förbättringsarbete. Årets upplaga lanserades den 5 oktober. Vi träffar Peter Peltekis, fordonsansvarig på UL, som deltagit i undersökningen sedan 2018.

Som ett av världens ledande mobilitetsföretag har vi ambitionen att vara en långsiktig partner och bidra med vår erfarenhet till hur kollektivtrafiken kan utvecklas med resenärerna och de regionala förutsättningarna i fokus. Transdev har en kontinuerlig dialog med samarbetspartners, men utöver det är ett av våra viktigaste förbättringsverktyg den årliga kundundersökning Client Assess.

Undersökningen riktar sig till våra partners, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, och består av 15 frågor där vi går igenom samarbetet och kvaliteten på tjänsterna vi levererar. Resultatet blir en viktigt grund för handlingsplaner för hur vi kan utveckla samarbetet och kvaliteten på det vi levererar.

-  Hela 75 procent av våra tillfrågade kontakter valde att svara på kundundersökningen 2019. Glädjande är att resultatet visar tydliga förbättringar jämfört med första gången vi genomförde undersökningen 2015. Årets upplaga av Client Assess lanserades i början på oktober och då hoppas vi på än högre deltagande, säger Thomas Charrier som är ansvarig för undersökningen hos Transdev.

Tre frågor till Peter Peltekis på UL

Vi har frågat Peter Peltekis, fordonsansvarig på UL, varför man ska delta i Client Assess

1- Varför tycker du det är viktigt att besvara Client Assess-undersökningen varje år?

De frågorna som finns i undersökningen hinner vi inte alltid diskutera i vanliga avtalsmöten. Med Client Assess får man chansen att få perspektiv och reflektera över relationen vi har med Transdev samt kvaliteten av arbetet de utför. Bra med Client Assess är att detta leder till en riktig diskussion och återkoppling mellan oss och Transdev, ett unikt tillfälle att gå in i djupet, vilket är jätteviktigt om man vill kunna leverera en bra kollektivtrafik till resenärerna.

2- Vad tycker du om undersökningen? Ser du en förbättring i dina relationer till Transdev och de tjänster vi på Transdev levererar till UL?

Jag har alltid haft en bra relation till Transdev. Samarbetet i Uppland fungerar klockrent och Client Assess förstärker den här goda relationen tycker jag.

3- Skulle du rekommendera andra att svara på Client Assess?

Ja, absolut! Det är viktigt att kunna reflektera på relationen vi har med operatören i alla dimensioner inte bara trafikfrågor men också marknad och annat. Client Assess gör att men får en bättre helhetsinblick och skapar möjlighet till nyttig diskussion.

Tillbaka till nyhetsbrevet.