Stockholm har fått en ny pendelbåtlinje

Den 17 augusti började Blidösundsbolaget att köra den nya pendelbåtslinje 83 mellan Rindö-Vaxholm-Stockholm. Pendelbåten ingår i SL-trafiken och ska gå på försök under två års tid med möjlighet till förlängning. Linjen kommer skapa snabbare och tätare sjötrafik från Vaxholm in till Stockholms centrala delar. Premiärdagen uppmärksammades av region- och kommunpolitiker samt lokalpressen under ett corona-anpassat event. 

I tidtabellen för linje 83 finns två linjer. En snabblinje, L83X, som trafikerar färre bryggor mellan Vaxholm och Stockholm och därför får en snabbare restid, samt L83 som trafikerar de bryggor Vaxholmspendeln tidigare stannat vid. Resan med L83X tar 55 min. L83 tar 1 h 15 min. Den nya pendelbåtslinje 83 är en del av SL-trafiken och resenärer kan därför resa med alla förekommande biljetter som finns i SL-trafiken.

- Själva linjen är egentligen inte ny utan har utvecklats för merparten under åren 1869-1940. Nyheten är att vi inför en ny snabblinje, utökar turtätheten och att båda linjer L83 och L83X blir nu en del av SL-trafiken och ingå i SL-taxan, vilket kommer att erbjuda bättre pendlingsmöjligheter för de som bor i Vaxholm och jobbar i staden. Ett tydligt exempel på hur vi kan knyta ihop skärgårdstrafiken till resten av kollektivtrafiken och göra det enklare för invånarna i Region Stockholm att resa kollektivt, säger Peter Fyrby, vd för Blidösundsbolaget.

Trafiken utförs i huvudsak av fartyg i V-båtsserien, dvs Värmdö, Vånö, Väddö, Viberö och Vaxö. Fartygen har en kapacitet på 340 passagerare varav 180 sittande. Det finns även möjlighet att ta med cykel ombord. I syftet att minska risken för smittspridning så kommer vi tillämpa samma princip som i övrig skärgårdstrafik, vilket innebär att vi tar passagerare till hälften av sittplatserna inomhus och max upp till halva passagerarcertifikatet.

I samband med trafikstarten öppnades även en helt ny brygga för Skärgårdstrafiken och Pendelbåtstrafiken – Telegrafberget – som ligger vid ett nytt bostadsområde som växer fram i Nacka.

Premiärdag under corona-anpassade former

Gustav Hemming (C), Skärgårdsregionråd med ansvar för sjötrafik i Region Stockholm; Michaela Haga (C), ordförande för Trafiknämndens sjötrafikutskott, Region Stockholm; Malin Forsbrand (C), Kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm och Peter Fyrby, vd för Blidösundsbolaget var på plats för att uppmärksamma den nya pendelbåtslinjen och svara på frågor från pressen. Blidösundsbolaget bjöd resenärerna på kaffe under hela första veckan.

- Det blev ett avskalat event med tanke på corona men det var viktigt för alla parter att träffas på kajen i Vaxholm idag för fira det fina samarbetet vi har tillsammans och uppmärksamma den historiskt kraftigt satsningen med många nya turer mellan Vaxholm och Stockholm under lågsäsong. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla mina medarbetare som har varit inblandade i det här projektet och har gjort ett fantastiskt jobb, avslutar Peter Fyrby.

En långsiktig utveckling av pendelbåtstrafiken i Stockholm

Starten av linje 83 är en del i en större utbyggnad av pendelbåtstrafiken som pågår i Stockholmsregionen. 2011 startade linje 80 mellan Lidingö-Nacka-Stockholm, även kallad ”Sjövägen”. Sen starten har antalet passagerare ökat stadigt och fler har upptäckt fördelarna med att ta båten till arbete, skola eller fritidsaktiviteter. Under 2019 reste nästan 1,4 miljoner resenärer med linje 80. En ökning med 22,5 % från föregående år.

År 2016 startade pendelbåtslinje 89 mellan Klara Mälarstrand och Ekerö på försök. Linjen blev permanentad år 2018 och Blidösundsbolaget tog över trafiken på linjen samma år. Under hösten 2018 utökades trafiken kraftigt med både kvälls- och helgtrafik samt sommartrafik under 2019. Detta har lett till en kraftig ökning i antalet resenärer. År 2019 reste 169 526 personer med linjen. Det är 121% fler resenärer år 2019, jämfört med 2018.

Nästa försökslinje är planerad att starta mellan Värmdö och Stockholm år 2022.

Tillbaka till nyhetsbrevet.