Pandemin sätter långvariga spår i resandet

De nya arbets- och resvanor som har etablerats i samband med coronapandemin håller i sig och kan bli det nya normala. Det visar en ny undersökning om Coronavirusets påverkan på våra arbets- och resvanor som Transdev har gjort i samarbete med Yougov i september. Totalt deltog 1007 personer i undersökningen. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Hela 42 procent av respondenterna svarar att de arbetar eller studera hemifrån i större utsträckning och var femte att de ändrat sina resvanor nu under pandemin, vilket ligger i linje med resultatet från maj-undersökningen. Mer intressant är att hälften av de som för närvarande arbetar hemifrån avser att fortsätta med det även efter att pandemin är över, vilket motsvarar en ökning med 14 procentenheter jämfört med maj-undersökning. Samma trend syns för resvanorna. Drygt 20 procent av de som har ändrat sina resvanor under pandemin tänker inte återgå till sitt normala färdsätt när pandemin är över, vilket motsvarar en ökning med 5 procentenheter jämfört med maj-undersökningen.

- Ju längre pandemin pågår och restriktionerna gäller, desto mer präglar de våra vanor. Vi ser att svenskarna vänjer sig vid sina nya arbets- och resvanor och att vi sannolikt inte kommer kunna återgå till vardagen som gällde innan pandemin började. Den här nya verkligheten kräver att vi som arbetar med mobilitet och resor tillsammans hittar nya flexibla lösningar i tjänster och avtal, säger Anna Höjer, vd på Transdev Sverige AB.

 

Cirka 3,5 miljarder intäktsbortfall för hela kollektivtrafikbranschen per år

Av de som uppger att de under normala omständigheter oftast reser kollektivt till jobb eller skola säger 34 procent att de har ändrat sitt färdsätt under pandemin. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med maj. Trots att oron för att bli smittad i kollektivtrafiken minskar uppger hela 13 procent av de som under normala omständigheter oftast reser kollektivt till jobb eller skola att de inte kommer, eller inte vet om de kommer, att återgå till kollektivtrafiken efter pandemin. Detta är en fördubbling mot undersökningen som gjordes för bara fyra månader sedan.

-  Det positiva är att 60 procent av kollektivtrafikresenärerna uppger att de kommer att fortsätta resa kollektivt när pandemin är över. Men att hela 13 procent uppger att de sannolikt inte återkommer till kollektivtrafiken efter pandemin är oroväckande, detta skulle motsvara ett intäktsbortfall på ca 3,5 miljarder per år för hela branschen. Mindre kollektivtrafik innebär färre alternativ för folk att kunna resa hållbart, risken är att bilresandet ökar men också att ett försämrat utbud kan leda till ökade klyftor i samhället. En sådan utveckling vore att ta ett kliv tillbaka för Sveriges satsningar på så väl miljö som integration, avslutar Anna Höjer.

Kollektivtrafiktrafikresan har ersatts av olika alternativ där det främsta är att man inte alls reser utan i stället ses och handlar digitalt (61 procent), eller ställer in sina resor (47 procent). Reser man så tar man bil i större utsträckning (52 procent) eller cyklar och går (37%).

Du kan ta del av våra förslag för att rädda kollektivtrafiken och göra den mer attraktiv på  www.transdev.se/covid-19

Tillbaka till nyhetsbrevet.