Vi ses i Almedalen!

Transdev, Styrsöbolaget och Snälltåget kommer att vara på plats i Almedalen i början på juli. Vi kommer bland annat att prata sjöfart, nattåg till Europa, nya mobilitetstjänster och elbussar. Kom och träffa oss i Almedalen! På plats finns Gunnar Schön, vd för Transdev, Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör, Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget, och Carl-Adam Holmberg, affärschef på Snälltåget.

 

Tisdag 2/7:

Kl. 11.00–11.45: Sjöfartspolitisk riksdagsdebatt: Hur får vi fart på överflyttningen från väg till sjö?

På senare år har kollektivtrafik till sjöss fått förnyad uppmärksamhet. När inflyttningen till städerna ökar och framkomligheten på gatorna minskar så har intresset ökat för de förhållandevis lågt utnyttjade vattenvägarna i städerna. Hur får vi fart på överflyttningen från överfulla spår och vägar till den glest trafikerade vattenvägen? Mer information här.

Arrangör: Maritimt Forum, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Lighthouse, Sveriges hamnar, Svensk Sjöfart

Plats: Hamngatan 1, trädgården

Kl.13.00–14.00:Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet?

Intresset för delad mobilitet, MaaS och nya mobilitetstjänster inom kollektivtrafiken ökar. Men kan det bidra till att minska klimatutsläppen och göra kollektivtrafiken attraktivare och i så fall på vilka sätt? Hur ska tjänsterna finansieras - är det till exempel vettigt att flytta över subventionering från traditionell kollektivtrafik till tjänster för delad mobilitet? Mer information här.

Arrangör: Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Jernhusen

Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21

Kl. 16:15–17:45: Är svensk kollektivtrafik redo att ställa om till AI?

Man måste kunna lita på att tåget och bussen går i tid, det är alla överens om. Och det finns många bra initiativ och investeringar som kan bidra till att vi tar oss dit. Tyvärr är de lösningarna dock ofta många år och många miljarder bort. Frågan är vad som kan göras på kort sikt? Mer information här.

Arrangör: CGI Sverige

Plats: Visborgsgatan 22

 

Onsdag 3/7:

Kl. 9.00-9.45: Styr de nya smarta fordonen oss rätt? – Om nya mobilitetstjänster

De närmaste åren kommer att innehålla stora förändringar i transportsystemet. Redan nu händer mycket med nya s.k. mobilitetstjänster som flytande lånecykelsystem och el-scootersystem, nya taxitjänster, autonoma fordon och transport som tjänst. Men vilka blir effekterna av alla dessa nya system? Mer information här.

Arrangör: Trivector AB

Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen

Kl. 10.00–11.00: Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?

Elbussar förutspås öka kraftigt i den kommande upphandlingspuckeln. Med eldrift kommer stora möjligheter till bättre luftkvalitet, minskat buller och en mer attraktiv resa. För att ta tillvara utvecklingen krävs dock nytänk kring vem som ska äga allt från infrastruktur till trafikplanering. Mer information här.

Arrangör: Sveriges Bussföretag, BIL Sweden

Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Tillbaka till nyhetsbrevet.