Unikt koncept ska lösa förarbristen

I februari lanserades första etappen av Transdevs egen Trafikskola för bussförare. I maj examinerades den första gruppen. Unikt med Transdevs koncept är att skolan i första hand vänder sig till personer som har erfarenhet av servicebranschen. Detta för att utöver trafiksäkerhet och punktlighet också erbjuda resenärerna bästa möjliga personliga service och rådgivning.

En av branschens största framtidsutmaningar är bristen på förare. Enligt en studie från Sveriges Bussföretag kommer det att behöva anställas 7 300 nya bussförare inom de närmaste tre åren. Även Transdev har ett stort behov av att rekrytera bussförare. Nyrekrytering av bussförare är i dagsläget en utmaning eftersom det endast finns fåtalet utbildningsplatser vid till exempel Yrkesgymnasium, Yrkesvux och Yrkeshögskolan. 

Mot den bakgrunden lanserades Transdevs Trafikskola på initiativ av Staffan Ekenram, affärschef för Göteborg Väster och Ann-Sofie Engström, biträdande affärschef. Skolan är ett pilotprojekt med totalt fem grupper. Den första gruppen bestående av fem elever tog sin examen i maj. Mohammad Mohammadi Manesh och Reza Roshani utbildades i den första etappen. De båda var i samband med sitt examensfirande väldigt nöjda med utbildningen och framtidsutsikterna i en bransch i behov av kompetenta och serviceinriktade förare.

– Det är trevliga och hjälpsamma arbetskamrater här och vi har haft kunniga instruktörer som vill hjälpa oss. Vi har blivit som en familj och det är en utvecklande miljö, säger Suleiman, bussförare på Transdev.

Fokus på service och kundbemötandet gör Trafikskolan unik 

Många andra bussoperatörer har lanserat sina egna trafikskolor på sistone. Det som gör Transdev-konceptet unikt är rekryteringsprocessen som riktar sig till personer som redan idag arbetar eller har arbetat inom servicebranschen. Varje grupp kommer under pilotprojektet att bestå av endast sex kandidater för att maximera utbildningens kvalitet.

– Vi vill rekrytera personer som har erfarenhet av god service och bra kundbemötande. Bussföraryrket har utvecklats under de senaste åren och handlar numera inte bara om hur man kör en buss utan stor vikt läggs vid serviceförmåga och kundbemötande. Som elev på Transdevs Trafikskola erbjuds man dessutom en grundlön under utbildningen samt att utbildningen bekostas av Transdev, vilket öppnar för möjligheten att karriärväxla. De som är arbetslösa idag och som vill bli bussförare kan dessutom ansöka via arbetsförmedlingen och få en plats hos YA. Trafikskolan är ett sätt för oss att arbeta proaktivt med bussförarbristen samtidigt som vi kan se till att höja kundnöjdheten, säger Lena Gellerhed, HR-direktör på Transdev.

För att få yrkeskompetensbevis fick deltagarna bland annat gå igenom ”det goda kundmötet”, vilket är en unik upplevelsebaserad utbildning i kundbemötande som Transdev har utvecklat i samarbete med Västtrafik. Trafikskolechefen Ulf Lönnberg är nöjd med pilotprojektet och framför allt med att alla duktiga deltagare blev examinerade.

– Vi är väldigt nöjda med Trafikskolan och den första gruppen deltagare. Det märks att de är serviceinriktade och deras kompetens kommer att uppskattas av våra resenärer.

Första gruppen i Trafikskolan startades i februari och diplomerades i början av maj. Andra gruppen startade under april med diplomering i juni. Rekryteringen av de tre grupperna som startar under hösten pågår just nu. 

Läs mer om trafikskolan på Transdevs hemsida.

Information om antagningskriterier till Trafikskolan

-        B-körkort

-        Goda kunskaper i svenska, både avseende tal och skrift

-        Svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd i Sverige

-        Ha fyllt 24 år

-        Möjlighet att arbeta i skift enligt schema

Tillbaka till nyhetsbrevet.