Umeå nu störst i Sverige på elbussar

I och med invigningen av 25 nya helelektriska ledbussar med laddinfrastruktur, är nu Umeås elbussflotta störst i landet med totalt 35 elbussar. Umeås stadstrafik blir grönare tack vare ett fint samarbete mellan Länstrafiken i Västerbotten AB, Umeå Kommun och Transdev Sverige AB.

De 25 nya elbussarna började trafikera de två tyngsta linjerna i Umeå, linje 1 och 8, den 17 juni. Vid varje ändhållplats finns laddstationer i trä där bussarna står under tak och snabbladdas via pantograf monterad på busstaket. Ungefär 75 procent av alla resor i Umeå sker nu med elbussar som körs och driftas av Transdev. De nya bussarna är ett led i det gemensamma arbete som Länstrafiken i Västerbotten, Umeå Kommun och Transdev genomför i syfte att främja kollektivtrafikresandet, göra staden hållbarare och minska trafikbullret.

- Att vi har lyckats beror på att alla aktörer hela tiden har samarbetat. Ungefär 20 aktörer har jobbat med det här projektet och alla har dragit åt samma håll. När vi 2014 gick ut i en upphandling av stadstrafiken satte vi som mål att ha 25 nya elbussar sommaren 2019. Nu är vi där, säger Umeås kollektivtrafikchef Fredrik Forsell.

Ett intensivt förberedelsearbete

Förutom ny laddinfrastruktur kräver elbussar nya rutiner för bussförarna och planerarna. Den största skillnaden för våra bussförare är att batterierna laddas när bussen motorbromsar. För att begränsa energiförlusten och förbättra regenereringen av batterierna behöver bussförarna lära sig att använda motorbromsen i stället för bromspedalen. Även om de nya elbussarna kräver lite anpassning, verkar våra bussförare att uppskatta dem.

– De nya elbussarna är jättefina – trygga, stabila och otroligt tysta. Bussarna är så tysta att man satt in en ”skrämselknapp” som skramlar så att gående och cyklister ska upptäcka dig, säger Carina, bussförare på Transdev i Umeå, och skrattar.

Vårt planeringssystem har också blivit uppgraderat för att öka trafikens tillförlitlighet och våra planerare har också blivit utbildade. Totalt har 270 medarbetare gått igenom en dedikerad utbildning för de nya elbussarna.

– Det ligger ett stort arbete bakom elbussprojektet för alla här på Transdev i Umeå och också för våra kollegor på huvudkontoret i Stockholm. Jag vill verkligen passa på och rikta ett stort tack till alla som är inblandade i projektet. Nu ser vi fram emot att höra vad våra resenärer tycker om de nya elbussarna, säger Camilla Nordlund, affärschef i Umeå.

Transdev är den kollektivtrafikoperatör som har flest elbussar i Europa

Transdev har redan en stor erfarenhet av ”e-mobility” med drygt 500 elbussar i trafik på olika håll i Europa med den största flottan i Nederländerna. Med de nya bussarna i Umeå kommer Transdev upp i cirka 50 elbussar i Sverige. Sedan tidigare kör Transdev tolv elbussar från BYD i Eskilstuna och två eldrivna ledbussar från Volvo i Göteborg. Senare i höst kommer dessutom fem elbussar att introduceras i trafiken norr om Stockholm. Transdev förstärker därmed sin erfarenhet inom "e-mobility" och stärker ställningen som den kollektivtrafikoperatör som har flest elbussar i Europa.

– Vi på Transdev är övertygade om att framtidens kollektivtrafik i städerna kommer att vara eldriven. Vi är idag den trafikoperatör som har flest elbussar i Europa och är stolta över att tillsammans med våra parter medverka i Umeås elbussatsning, avslutar Gunnar Schön.

Tillbaka till nyhetsbrevet.