Snälltåget - tåg till Europa i praktiken

Det senaste året har tågresandet ut i Europa fått förnyad uppmärksamhet. Trots stora investeringar för att koppla ihop Sverige med kontinenten har det aldrig varit så svårt att åka tåg ut i Europa. Varför det? Snälltåget är idag den enda tågoperatör som erbjuder resor ut i Europa. Vi är nyfikna på deras erfarenhet och kunskap och ställde fem frågor till Carl Adam Holmberg, affärschef på Snälltåget.

Vad är Snälltåget?

– Snälltåget är en liten järnvägsaktör med bas i Malmö som bedriver trafik på kommersiell basis, dvs verksamheten finansieras direkt av biljettintäkter från våra kunder. Snälltåget är en del av Transdev. Vi har idag cirka fem lok, 50 vagnar och 80 anställda och bedriver trafik på linjerna Malmö – Stockholm, Malmö – Åre/Vemdalen och Malmö – Berlin.

Vi på Snälltåget drivs av att utmana branschen genom att bidra med entreprenörskap, mod och nytänkande och med kunden på riktigt i centrum. Vi har sedan starten 2007 provat oss fram och har lärt oss väldigt mycket på denna resa. Bland annat har vi valt att fokusera på de kunder som betalar biljetten själva och vi har idag en kundnöjdhet på väl över 90 procent.

När erbjöd ni utlandsresor för första gången?

– 2012 körde vi vårt första nattåg utanför landets gränser. Destinationen var det alltid så populära Berlin, vilket än idag – när vi är inne på det åttonde året – är en våra allra populäraste destinationer. Det är också den mest komplicerade trafiken som vi har, där en av de största utmaningarna är att den innehåller många moment, två länder med olika regelverk och ett stort antal inblandade parter jämfört med övrig trafik.

Efter att nattåget som tidigare gick från Köpenhamn till kontinenten försvann för några år sedan är vi på Snälltåget idag den enda aktör som erbjuder nattåg mellan Skandinavien och övriga Europa. Vi ser nu att marknaden för utlandsresor med tåg växer och vi arbetar hårt för att vässa vårt erbjudande. Som ett steg i rätt riktning kunde vi under våren 2019 lansera en ny tjänst som gör det möjligt att boka tågresor online till 30 tyska städer. Dessutom utökar vi under sommaren 2019 med ytterligare avgångar som en respons på den ökade efterfrågan.

Vad är ert recept för att öka det internationella resandet ytterligare?

– För att fler ska vilja välja tåget så behöver det bli enklare att köra tåg i Europa. För samtidigt som järnvägsnätet aldrig varit bättre mellan Sverige och övriga Europa så är det svårare än någonsin att köra dit, och inte minst om man vill använda våra nyare tågförbindelser såsom Öresundsförbindelsen. Att köra mellan Sverige och Danmark har aldrig varit så komplicerat sedan Öresundsförbindelsen blev klar då såväl signalsystemen som kontaktledningsspänningen skiljer sig mellan länderna och dessutom sker bytet av system mitt på Öresundsförbindelsen, varpå man inte kan byta fordon under färden.

Varför har det då blivit så komplicerat?

– Orsaken, som vi ser det, är nationella skillnader i regelverk, infrastruktur, språkkrav och olika signalsystem, vilket gör det mer komplicerat och orsakar mer kostnader än vad som skulle behöva vara fallet. Varför det blivit så här förklaras utifrån vårt perspektiv av att den europeiska tågpolitiken i alltför hög grad styrs av nationella intressen och byråkratiskt krångel, varpå förutsättningarna för ett enklare och ökat internationellt klimatsmart resande håller på att spåra ur.

Enligt din uppfattning – hur kan Sverige få mer tågtrafik till Europa?

– Receptet på att komma framåt i frågan om att få till stånd mer tågtrafik ut i Europa handlar om att göra det enklare och att inte minst våra politiker vågar lyssna på vad vi som branschaktörer har för idéer och likaledes att de går från ord till handling. Från politiskt håll tror jag att det viktigaste just är att våga visa mod och ta diskussioner såväl inom EU som mellan länderna. Det kan till exempel inte vara rimligt att vi 2019 har gjort det svårare än någonsin att bedriva trafik mellan till exempel Danmark och Sverige trots att vi gjort miljardinvesteringar i Öresundsförbindelsen och andra stora satsningar.

www.snalltaget.se

Tillbaka till nyhetsbrevet.