Sjöfart som lösning för Stockholms trafikknutar

Stockholms trafiksituation präglas av utmaningar såsom ombyggnationer, miljökrav och befolkningstillväxt. För att lösa trafiksituationen väljer Transdev att satsa på Stockholms sjövägar  men även på smarta lösningar för ökad trafiksamverkan. Den 1 juni välkomnade Transdev Utö Rederi AB i koncernen och den 4 juni var det dags att döpa Blidösundsbolagets nya fartyg, Lux.  

Den som en gång kört i Stockholms rusningstrafik vet att många fordon trängs på en liten yta. Transdev har de senaste åren satsat på kollektivtrafik till sjöss och vidhåller att stadens vattenvägar fortfarande är underutnyttjade. Nyligen stärktes positionen genom förvärvet av Utö Rederi AB. Det privatägda bolaget Utö Rederi AB har sin verksamhet i Stockholms södra och sydöstra skärgård och äger fem egna fartyg samt driftar två av Waxholmsbolagets.

– Förvärvet är en del i satsningen på kollektivtrafik till sjöss och på Stockholmsregionen. Vi har många vattenvägar i Sverige med våra dotterbolag Blidösundsbolaget och Styrsöbolaget som driver pendelbåtstrafik och skärgårdstrafik i Stockholm och Göteborg, samt frakttrafik i Göteborg. Vi ser en potential att utveckla kollektivtrafiken till sjöss ytterligare. Med förvärvet av Utö Rederi får vi ytterligare ett 30-tal kompetenta kollegor med gedigen erfarenhet, säger Gunnar Schön, vd Transdev Sverige. 

Utö Rederi kör mestadels upphandlad trafik men också chartertrafik. Till bolaget är fyra underleverantörer knutna via Waxholmsbolagets trafikavtal som trädde i kraft våren 2016.

Nytt fartyg ger bättre möjlighet att ta med cykeln

Fler linjer och färjor som trafikerar Stockholms vattenvägar krävs för att avlasta den hårt ansatta landinfrastrukturen. En lika viktig komponent i trafikpusslet är att stimulera resenärerna till ett förändrat beteende och att åka mer kollektivt – genom att göra resandet enklare och mer bekvämt. Därför köpte Blidösundsbolaget ett nytt fartyg som är specialbyggt för pendelbåtlinje 89 mellan Ekerö och Stockholm och anpassat för att ta med cykel.

– Vi har märkt att resenärerna mer och mer vill kunna kombinera flera olika transportsätt i sin dagliga resa. Det är just därför vi har bestämt oss för att satsa på ett enklare cykelställsystem ombord på båten så att fler smidigt kan ta med sig cykeln. Detta är ett led i vårt arbete för att erbjuda ett sömlöst resande och vi hoppas att detta kommer att underlätta resenärernas vardag och trivseln ombord på fartyget, säger Niklas Oscarsson, affärschef på Blidösundsbolaget.

Fartyget heter Lux och fick sitt namn officiellt den 4 juni under en dopceremoni som organiserades av Blidösundsbolaget på Skeppsbron. Gustav Hemming, landstingsråd ansvarig för sjötrafik på Stockholms läns landsting och Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande i Ekerö Kommun var på plats och Caroline af Ugglas blev fartygets gudmor.

Lux ersätter Sjöbris och är dimensionerad för att hon ska kunna vända smidigt i kanalen vid Tappström. Förutom att fartyget ger resenärerna en bättre komfort ombord, med alla väsentliga funktioner såsom ett enklare café, toalett anpassad för rullstol, wifi och soldäck innebär den även en lägre miljöpåverkan.

Tillbaka till nyhetsbrevet.