Transdev lanserar Lumitrack för bättre kundupplevelse i kollektivtrafiken

Den 25 juni, i samband med att Transdev började köra två nya ledbussprototyper från Volvo i trafik på en del av Västtrafiks linje 16 i Göteborg, lanserades också ”Lumitrack”, en lösning för bättre passagerarinformation som Transdev har utvecklat. Lumitrack hjälper resenären att enkelt och snabbt se hur mycket plats det finns på en viss avgång och anpassa sin resa utifrån bussens beläggning. Försöken bedrivs inom ramen för ElectriCity-samarbetet.

Rusningstrafiken är en utmaning som kollektivtrafiken ständigt brottas med och flera undersökningar visar att bristen på information kring resan skapar frustration hos resenärerna. Därför tog Transdev fram Lumitrack, en ny tjänst som hjälper resenären att enkelt och snabbt se hur mycket plats det finns på en viss avgång. Lumitrack underlättar resandet genom att både ge information och skapa valfrihet för den som ska resa.

Den nya tjänsten som Transdev har utvecklat använder ett automatiskt passagerarräkningssystem (APC) som samlar in data via sensorer och räknar antalet resenärer ombord. Informationen överförs i realtid och ger Transdev möjlighet att kommunicera den till resenärerna som befinner sig i trafiken. Beläggningsgraden indikeras genom färgerna grön, gult och rött och kan visas i flera olika informationskanaler, som en app, en webbsida, på utsidan av fordon eller på stationer och hållplatser.

Med hjälp av avancerad teknik kan Transdev ge resenären mer information så att hen kan välja avgång beroende på antalet resenärer på en avgång. Det är inte bara nyskapande – det förändrar människors resevardag!

Lumitrack började testas i Göteborg den 25 juni inom ramen för ElectriCity-samarbetet

I samband med att Transdev började testa två helt nya tysta och utsläppsfria ledbussprototyper från Volvo på en del av Västtrafiks linje 16 i Göteborg den 25 juni, lanserade Transdev en webblösning av Lumitrack. Försöken bedrivs inom ramen för ElectriCity-samarbetet, ett brett, tvärfunktionellt samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar, demonstrerar och utvärderar lösningar för en tyst, utsläppsfri stadstrafik och en hållbar stadsutveckling.

– Vi har tagit fram Lumitrack för att den som reser med linje 16 ska få möjlighet att själv välja vilken buss man vill åka med beroende på hur fullsatt den är. En stor del av dagen går det en buss var femte minut på linje 16. Ibland kanske man hellre väntar fem minuter för att få en sittplats än att gå på en buss där man måste stå.  Vi ger helt enkelt resenärerna tillgång till den information som vi har så att de får välja själva, säger Christian Monstein, Innovationschef Transdev Sverige

De första testveckorna kommer Transdev att presentera Lumitrack vid hållplatserna Sahlgrenska och Eriksbergstorget och bjuda in resenärerna till att bli testanvändare under sommaren och komma med feedback för den fortsatta utvecklingen av lösningen. Dessutom kommer Transdev att organisera flera roliga kundvärdsaktiviteter vid hållplatserna Sahlgrenska, Eriksbergstorget och Lindholmen för att informera om den nya tjänsten.

Genom att delta i projekt som ElectriCity verkar Transdev aktivt för miljövänliga och hållbara städer och bidrar samtidigt till att definiera framtidens kollektivtrafik med sitt eget innovationsarbete i syfte att erbjuda resenärerna den bästa kollektivtrafiken.