Nummer 3, 2018

2018-06-28 16:31
Kundnöjdheten ökar och når ett nytt rekord våren 2018

Resenärerna ger Transdev toppbetyg. Kundnöjdheten våren 2018 ökade med tre procentenheter och låg på 90 procent, ett nytt rekord sedan mättningarna startades. Transdev genomför upp till två gånger om året i syftet att ständigt förbättra servicen. Kundnöjdheten har förbättrats med hela 12,5 procent sedan hösten 2009, tack vare ett konsekvent och strukturerat arbete.  

2018-06-28 16:30
Ny undersökning kartlägger utmaningar och prioriteringar för kollektivtrafiken

I maj genomförde Transdev en undersökning som riktade sig till beslutsfattare inom transportbranschen i samtliga regioner i Sverige. Syftet var att ta pulsen på branschen och bättre förstå framtidens behov och utmaningar samt trafikhuvudmännens förväntningar på privata transportoperatörer. Undersökningen blir en del av en större internationell rapport som kommer att publiceras i augusti och kommer att jämföra Sveriges resultat med resultaten i Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland. Du kan redan nu anmäla dig för att ta del av rapporten.

2018-06-28 16:27
Ordet är fritt - Talla Alkurdi (S)

I förra upplagan av ”Vår resa” inledde Transdev en artikelserie där politiker och andra beslutsfattare får skriva fritt om sina framtidsspaningar för kollektivtrafiken. I det här numret skriver Talla Alkurdi (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting, 2:a vice ordförande Trafiknämnden och SL, om hur kollektivtrafik kan vara ett verktyg för att förebygga segregation och främja social sammanhållning.

2018-06-28 16:26
Transdev lanserar Lumitrack för bättre kundupplevelse i kollektivtrafiken

Den 25 juni, i samband med att Transdev började köra två nya ledbussprototyper från Volvo i trafik på en del av Västtrafiks linje 16 i Göteborg, lanserades också ”Lumitrack”, en lösning för bättre passagerarinformation som Transdev har utvecklat. Lumitrack hjälper resenären att enkelt och snabbt se hur mycket plats det finns på en viss avgång och anpassa sin resa utifrån bussens beläggning. Försöken bedrivs inom ramen för ElectriCity-samarbetet.

2018-06-28 16:15
Styrsöbolaget startar kommersiell trafik i Göteborgs norra skärgård

Från och med 26 juni och under hela sommarsäsongen kör Styrsöbolaget en ny skärgårdslinje mellan Stenpiren i centrala Göteborg och Hönö Klåva via Eriksberg i norra skärgården. Styrsöbolaget kör linjen kommersiellt i egen regi, ett sätt att utveckla båtverksamheten och erbjuda resenärerna nya tjänster och upplevelser. Välkommen ombord!

2018-06-28 16:13
Transdev vinner miljardavtal i Stockholm

SLL meddelade i sitt tilldelningsbeslut den 19 juni att Transdev vann upphandlingen om busstrafiken i Märsta, Vallentuna, Sigtuna och Upplands Väsby. Kontraktet, som löper på tio år från och med juni 2019 och är värt över en kvarts miljard kronor per år vid avtalsstart, har en tydlig grön profil och fokuserar på ökat kollektivtrafikresande.