Umeås stadsbussar helt fossilfria

Sedan mars 2017 är Ultra-trafiken helt fossilfri. Utöver nio elbussar drivs övriga fordon med HVO - hydrerade vegetabiliska oljor.

– Vi tar ytterligare ett stort steg närmare en av Sveriges mest hållbara kollektivtrafik när vi nu är fossilfria, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande.

HVO är ett enkelt, klimatsmart och ekonomiskt alternativ till traditionell diesel. Den HVO som används i Ultra-trafiken baseras främst på tallolja och animaliskt avfall och innehåller inte palmolja eller PFAD (restprodukt vid tillverkning av palmolja) på grund av de negativa miljökonsekvenser som odlingen och framställningen innebär.

– Vi har under en period provat HVO i syfte att säkerställa att fordonen fungerar som de ska och det har inte varit några driftproblem. På Transdev jobbar vi ständigt med att minska vår miljöpåverkan, bland annat genom smart miljövänlig körning och val av bränsle, säger Camilla Nordlund, affärschef på Transdev.

Så länge tillgången på HVO kan säkras kommer Ultras fordon även fortsättningsvis att drivas fossilfritt.

– Att Umeås lokaltrafik är fossilfri är ett viktigt steg mot Länstrafikens mål att all kollektivtrafik i länet ska vara fossilfri år 2025, avslutar Harriet Söder, VD, Länstrafiken i Västerbotten AB.

Ultra-trafiken har de senaste åren haft en positiv resandeutveckling och just nu görs cirka 8,5 miljoner resor per år. Målsättningen är nio miljoner 2018 och tio miljoner resor 2020.