Transdevs kundserviceprogram vinner pris

Den 6 oktober fick Transdev Group ta emot pris av den franska föreningen för kundrelationer, AFRC, för sitt "Going for Care" program. Ett program som syftar till att förbättra kundupplevelsen.

På bliden syns Yann Lerich, Performance Director Transdev Group, ta emot priset av Sylvie Jéhanno, Directrice du Marché des Clients på EDF.

Transdevs "Going for Care " program är ett verktyg för att förbättra kundupplevelsen genom att involvera samtliga anställda. Programmet utgår från resenärer och syftar till att utveckla en strak genomgående servicekultur.

Programmet bygger på fyra hörnstenar:

- Lika stor vikt läggs på både resenärers som medarbetarnas upplevselser, åsikter och förslag.
- Involvering av alla medarbetar från ledning till, mellanchefer, förare, mekaniker och kundtjänst
- Kundresan – ryggraden i programmet – där man går igenom hela kundresan steg för steg
- Ständig uppföljning. 99 procent av deltagarna är nöjda med metodiken och sjukfrånvaron har minskat bland medarbetarna.

Transdev finns 19 länder och driftar 13 olika transportsätt. Gruppen har 83.000 medarbetare där ca 80 procent jobbar kundnära och med teknisk service. ”Going for Care” har redan genomförts i sex länder och fortsätter att rullas ut över hela världen. Ständiga förbättringar är en prioritet i för Transdevs operativa verksamhet och stödfunktioner. I Sverige baseras serviceutbildningarna på Going for Care metodiken. 

Läs mer om utmärkelsen