Transdev satsar på kommunikation

Att kommunicera i en organisation som är spridd från Haparanda i norr till Österlen i söder, där verksamheten pågår 24/7 och de flesta medarbetarna jobbar ute i trafik, är förstås en utmaning. För att stötta det viktiga informationsarbetet lanserar Transdev nu ett nytt intranät.

– Det är en helt ny plattform anpassad för Transdev och våra behov. Vi gjorde en stor användarundersökning innan vi satte i gång projektet och vi har jobbat för att täcka in alla behov i verksamheten. Det har varit ett utmanande men väldigt roligt projekt och det ska bli spännande att se hur det tas emot, säger projektledaren Annika Lennstam.

Rollstyrt och plattformsoberoende
Intranätet är rollstyrt vilket innebär att intranätet anpassar sig efter besökarens yrkesroll och arbetsplats. Det gör att man snabbt får nyheter och information som berör den egna verksamheten, som exempelvis lokal störningsinformation för en förare eller underhåll i it-system för en tjänsteman.

Det finns också en företagsgemensam guide som fungerar som en handbok, där man jobbar med informationsåtervinning. Viss information är gemensam medan andra delar anpassar sig till användaren, exempelvis skiljer sig en del information åt om man arbetar inom buss- eller tågtrafik.

Det nya intranätet fungerar bra i olika enheter - mobil, läsplatta eller stationär dator, då det är responsivt och automatiskt anpassar sig till den enhet användaren är inloggad på. Detta för att underlätta för medarbetare att ta till sig information när som helst.

– Det intranät som lanseras är en grundplattform och kommer att vidareutvecklas med funktioner som än bättre stöttar vår verksamhet. Den digitala utveckling går så fort och vi ser arbetet med att utveckla kommunikationskanaler som ständigt pågående och redan i början av nästa år kommer flera nya funktioner att lanseras, avslutar Annika.