Society Hack 15 – för att utveckla kollektivtrafiken

I slutet av september gick Society Hack ’15 av stapeln i Stockholm. Under 72 timmar fick drygt 250 studenter från 22 länder vid den digitala skolan Hyper Island, i uppgift av Transdev att hitta löningar på hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv. De bästa idéerna belönades med priser som delades ut av bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Hyper Island är en skola som jobbar med digital kommunikation i olika former. (Se längst ner i artikeln.) Till Society Hack bildades grupper som bestod av studenter från de olika programmen för en så bred kompetensmix som möjligt.

Med grupperna på plats fick studenterna i uppdrag att komma på sätt att göra kollektivtrafiken mer attraktiv med två huvudinriktningar: utnyttjande och kundnöjdhet/upplevelse. De fick en presentation av Transdev och uppdraget onsdag morgon och satte sedan i gång att bygga sina team och ta sig an utmaningen. Det blev tre intressanta dagar där energin och kreativiteten flödade.


Ett av teamen i full gång med att hitta lösningar.

Rundabordssamtal med beslutsfattare
Under torsdagen, medan studenterna arbetade med sina idéer, arrangerade Transdev rundabordssamtal med beslutsfattare för att diskutera de utmaningar som kollektivtrafiken och samhällsplanerarna har framför sig. De inbjudna fick också en möjlighet att träffa studenterna som berättade om Hyper Island och hur långt de kommit i arbetet med sina idéer. Deltagarna uttryckte sig väldigt positivt om initiativet och möjligheten att med fria ramar få medverka i Society Hack ’15 och diskutera en stor utmaning.

38 idéer spännande idéer
Vid midnatt den 1 oktober hade alla 38 grupper lämnat in sin idésammanfattning. De hade sedan fram till den påföljande förmiddagen på sig att färdigställa sina presentationer i form av en 2 minuter lång film. Presentationerna bjöd på många kreativa förslag. Några tydliga trender i det som presenterades var:
- Individfokus i kollektivtrafiken och hur man kan underlätta för den enskilde.
- Trafik- och trängselinformation.
- Samla in och använda data.
- ”Doing well by doing good”.
- Öka coolhetsfaktorn genom spel och informationskampanjer.

Kaplan delade ut pris till studenternaTre av grupperna vars idéer ansågs särskilt kreativa, innovativa och genomförbara belönades med pris av Transdev. En grupp hade en idé om ett nytt sätt att finansiera kollektivtrafik, en annan fokuserade på trängsel ombord och en tredje intresserade sig för hur man kan skräddarsy mobilitetstjänster för individen. Som prisutdelare och avslutningstalare kom bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan till Hyper Island. Han underströk utmaningen som ”smarta städer” har där kopplingen mellan it och kollektivtrafik är en avgörande del för att lyckas. Kaplan lovordade också initiativet med Society Hack eftersom det ger unga studenter en möjlighet att vara med och lösa en samhällsutmaning.

– Det är tydligt att vi har mycket att vinna på att utveckla kollektivtrafiken med tjänster och funktioner som den digitala utvecklingen möjliggör. Och förutom flera väldigt bra idéer som vi planerar att ta vidare nästa år så har vi förhoppningsvis även lyckats göra vår bransch mer intressant för de här kreativa studenterna, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev.

Se filmen från Society Hack

Om Hyper Island
Hyper Island är ett utbildningsföretag som erbjuder yrkeshögskoleprogram och intensivkurser med fokus på förändring, ledarskap och möjligheter i det digitala samhället. Hit kommer människor och företag från hela världen som alla vill förstå digitaliseringen; hur den påverkar dem, företag och branscher samt hur de kan anpassa sig till den ständiga förändringen. Programmen är designade med fokus på praktiskt genomförande i kombination med inspirationsseminarier med föreläsare direkt från branschen. Skolan har sex olika inriktningar, bland annat motion creative och digital media creative.