Ökad pålitlighet med fjärrdiagnostik

För att säkra en hög pålitlighet i vår service till resenärerna lanserade Transdev i mitten av oktober en ny funktion kallad ”fjärrdiagnostik” på samtliga bussar. Genom att en rad signaler från bussarna nu övervakas i realtid och online, kommer Transdev att kunna undvika störningar och effektivisera underhållsarbetet.

Fjärrdiagnostik innebär att kritiska driftparametrar i bussen läses av och övervakas av bussens fordonsdator. Den insamlade informationen och övervakningen medför dels att haverier kan undvikas i realtid och dels att underhållsarbetet kan effektiviseras genom analys av insamlad data.

– Redan första veckan efter introduktionen såg vi tydlig nytta av systemet då vi fick tidiga varningssignaler att en buss behövde åtgärdas. Bussen kunde då plockas ur trafik vid lämpligt tillfälle och servas direkt i stället för att riskera att bli stående längs linjen, säger Patrik Gustavsson, servicechef i Borås.

Analys och utveckling av underhållsarbetet
Den insamlade informationen från bussarna är tillgänglig för analys i backoffice-systemet. Därmed ges möjlighet att skapa klarhet och kunskap om inträffade haverier och att arbeta förebyggande på olika vis, få tidiga varningsklockor för att undvika framtida systematiska problem. Redan nu har ett arbete påbörjats med att integrera fjärrdiagnostiken i leanprocessen på Transdevs verkstäder. Som ett första steg i det kommande Lean 3 ska fjärrdiagnostiken användas både reaktivt och proaktivt. Larm för kritiska parametrar kopplas via sms och mejl till både trafikledning och verkstad. Vid ett eventuellt larm vidtar trafikledningen omgående åtgärd och kontaktar därefter verkstaden.

För att underlätta det förebyggande underhållet övervakar verkstaden kontinuerligt parametrar som bromsbeläggsslitage och motoroljenivå för att identifiera eventuella behov av åtgärder, som då kan planeras in i samband med annat planlagt underhåll.

– Introduktionen av fjärrdiagnostik för upp Transdev Sverige i den absoluta tekniska framkanten inom remote diagnostics och innebär att vi kan öka leveranspålitligheten ytterligare mot våra resenärer och effektivisera vårt underhåll, säger Niclas Flodin, teknisk direktör.