9 Euros-Ticket – dope or nope?

Den 1 juni lanserade den tyska staten en ny och omdebatterade satsning för att få fler att åka kollektivt. Satsningen som kallas för ”9 Euros-Ticket” innebär konkret att tyskarna, fram till den 30 augusti, kan köpa månadskort för ett endast 9€ (95kr). Nu har det gått en månad sedan biljetten infördes och vi  var nyfikna på hur man ser på den i Tyskland. För att få svar tog vi ett samtal med vår kollega Dr. Tobias Heinemann, talesperson för Transdev Tyskland och vd för järnvägsverksamheten.

Pandemin och de ökade bränslepriserna har satt press på kollektivtrafiken och de europeiska hushållen, samtidigt som att vi närmar oss en klimatkris med stormande steg. Med den kontexten i bakhuvudet infördes den 1 juni i Tyskland en ny biljett som kallas för ”9 Euros-Ticket” och innebär att tyskarna kan köpa ett månadskort som ger dem tillgång till hela landets regionala kollektivtrafiken för bara 9 Euros. 

Journalister har rapporterat om fullbelagda regionala tåg över hela landet. Transdev är idag Tysklands andra största tågoperatör efter Deutsche Bahn och kör också bussar i flera regioner, vad har vi sett för effekter av den nya biljetten?

-  Vi har betydligt fler passagerare ombord på våra tåg och bussar idag jämfört med under pandemin. Vi närmar oss 2019-resandesiffror och i vissa fall har vi även gått över de siffrorna. Så på det sättet kan man säga att ”9 Euros-Ticket” är en bra satsning. Nästan alla i Tyskland känner till ”9 Euros-Ticket”, det har fått enorm uppmärksamhet i media och kastat ljus på kollektivtrafiken, vilket är positiv.

 

Tobias Heinemann, Transdev Tysklands styrelse och vd för järnvägsavdelningen

Vad tycker resenärerna om det här nya initiativet? Har ni fått synpunkter om den här nya biljetten?

- Ja, vi har fått många synpunkter. De flesta hoppas att initiativet kommer att förlängas. Flera kollektivtrafikmyndigheter har gjort marknadsanalyser som visar att den nya biljetten har lett till ändrade resvanor. BVG, trafikhuvudmannen i Berlin, visar till exempel att 96 procent av resenärerna är tillbaka i kollektivtrafiken i juni mot bara 80 procent i maj. De visar också att nio procent av de som köpt en 9 Euros-Ticket första månaden är personer som aldrig åkt kollektivtrafik innan, därav är 80 procent  bilister. [1]

Vet ni hur den här nya ”9 Euros-Ticket” används?

- Kollektivtrafikens branschorganisation gör marknadsundersökningar varje vecka med 6 000 intervjuer för att följa upp användningen av ”9 Euros-Ticket”. Undersökningarna visar att majoriteten av dem som köper ”9 Euros-Ticket” använder den för vardagsresor till läkaren eller för att gå handla. Ungefär 40 procent använder den nya biljetten för att åka till jobbet[2].

Men att erbjuda sådana billiga biljettpriser måste väl kosta pengar för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Hur finansieras den här nya satsningen? Hur kompenseras trafikhuvudmännen för förlusterna?

- Staten finansierar hela satsningen och står för trafikhuvudmännens förluster. Viktigt också är att komma ihåg att det här initiativet är tidsbegränsat och kommer endast att gälla fram till den 30 augusti.  

Vad är operatörernas roll i den här satsningen?

-  Staten lanserade den här nya biljetten för att stödja de ekonomiskt svaga hushållen och för att få fler att lämna bilen hemma och i stället åka kollektivt. Trafikhuvudmännen och operatörerna var ansvariga för själva genomförandet. Men med väldigt kort ledtid, vilket gjort att vissa trafikhuvudmän inte hann ta höjd för den ökade efterfrågan och trafiken. De hann inte beställa fler avgångar och vi som operatör har haft svårt att köra fler tåg och bussar på så kort tid.  

Vad tycker Transdev Tyskland om den här satsningen så här långt?

- I grunden tycker vi att det är ett bra initiativ, men det måste tänkas igenom mer så man verkligen hinner med omställningen. Vi hade behövt vara inkluderade tidigare i processen för att säkerställa ett bra genomförande. Det är också viktigt att man säkerställer att man kompensera trafikhuvudmännen för deras förluster så man inte urholka kollektivtrafikens ekonomi.  

Sverige går till val den 11 september och redan nu hör vi vissa politiker prata om billigare biljettpriser och debattörer skriva positivt och negativt om ”9 Euros-Ticket”, vad är ditt medskick till dem?

- Om vi vill uppnå våra ambitiösa klimatmål behöver vi ha sådana initiativ. Man behöver kanske inte gå så långt som vi nu har gjort i Tyskland men att kunna erbjuda enkla och attraktiva biljettlösningar som övertygar folk att lämna bilen hemma och i stället åka kollektivt är avgörande om vi vill uppnå våra klimatmål.  

Ett intressant initiativ som kommer vara värt att följa upp. Vi ser fram emot att ta del av utvärderingsanalyser när kampanjen är slut. En fundering från oss på Transdev Sverige är att man bör arbeta med både piskor och morötter för att nå klimatmålen. Ett exempel kan vara att se till att bilen blir mindre attraktivt i områden där kollektivtrafikutbudet är välutvecklad eller utöka kollektivtrafikutbudet där det är otillräckligt samt att prioortiera kollektivtrafiken i gatuutrymmet för att den ska bli snabbare och mer attraktiv. Nya krav ställs på kollektivtrafiken och flera spännande initiativ pågår för att göra kollektivtrafiken ännu mer hållbar, i alla led. En bra kollektivtrafik får kosta och kollektivtrafikens ekonomi får inte urholkas.

Tack Tobias för att du svarade på våra frågor!

Tillbaka till nyhetsbrevet.