I Frankfurt körs elbussarna med hushållsavfall

I tyska Frankfurt am Main samarbetar vi med trafikhuvudmannen och stadens renhållningsverk så att hushållssoporna används för att producera el till de 13 nya elbussar vi kör på linje M60. En utmärk lösning för att både återvinna avfall och minska belastningen på det allmänna elnätet.

Steg för steg satsar Frankfurt på elbussar i kollektivtrafiken. Den första elbusslinjen kom 2018 och i samband med tidtabellsförändringen december 2020 har Transdev i Tyskland satt 13 nya elbussar i trafik på linje M60. Tack vare ett samarbete som Transdev har inlett med trafikhuvudmannen och Frankfurtområdets största avfalls- och renhållningsföretag FES (Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH), körs linje M60 med el som produceras med hushållssopor.

I praktiken innebär det att en gemensam depå för elbussar och sopbilar har etablerats vid ett värmekraftverk som FES driver så att fordonen kan laddas direkt av el som producerats av hushållssopor. Fem laddstationer med vardera två anslutningar installerades till en början men under 2021 kommer laddinfrastrukturen att utvidgas med ytterligare fyra laddstationer för att den ursprungliga kapaciteten inte alltid räcker till.  De tretton elbussarna för linjen har levererats av holländska Ebusco.

- Trots en ansträngd tidsplan har vi kunnat elektrifiera linje M60 i tid. Alla våra medarbetare har kunnat utbildas och nu kan vi stolt säga att elektrifieringen är en del av vår DNA. I flera länder har Transdev redan bevisat att det går att elektrifiera kollektivtrafiken i stor skala och vi har kunnat dra nytta av den här erfarenheten i vårt projekt, säger Heiko Schütte, affärschef Transdev Rhein-Main GmbH.

Den tyska regeringen arbetar aktivt med generösa stöd för att stimulera en övergång till emissionsfri kollektivtrafik. För investeringar i nollemissionsbussar utgår ett federalt stöd på 80 procent av mellanskillnaden i kostnad för att köpa in dieselbussar och elbussar. Som jämförelse har elbusspremien i Sverige sänkts från 20 till endast max 10 procent av inköpskostnaden för elfordonet år 2020 och endast 100 miljoner kronor avsätts varje år för elbusspremien.

 Tillbaka till nyhetsbrevet.