2021-05-04 10:44
I Frankfurt körs elbussarna med hushållsavfall

I tyska Frankfurt am Main samarbetar vi med trafikhuvudmannen och stadens renhållningsverk så att hushållssoporna används för att producera el till de 13 nya elbussar vi kör på linje M60. En utmärk lösning för att både återvinna avfall och minska belastningen på det allmänna elnätet.

2021-05-04 10:28
Vi börjar köra Roslagsbanan 2022

Förra veckan signerade vi och Trafikförvaltningen i Region Stockholm trafikavtalet för Roslagsbanan. Det var för knappt ett år sedan som vi vann avtalet men eftersom upphandlingen överklagats har avtalet inte kunnat signeras förrän nu. Exakt datum för trafikstarten är ännu inte klart men det kommer att ske under 2022.

2021-05-04 10:27
Linköpings självkörande bussar firar ett år

Det har nu gått ett år sedan våra två självkörande och eldrivna bussar började köra på campusområdet i Linköping. Trots ett år kantat av pandemi har bussarna i forskningsprojektet “Ride the future” lyckats köra drygt 570 mil, vilket motsvarar hela sträckan Linköping-Madrid tur och retur. Nästa steg är att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden.

2021-05-04 10:22
Unikt projekt för att snabba på elektrifieringen av kollektivtrafiken

Elektrifierade transporter spelar en viktig roll om Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. Samtidigt som omställningen behöver ske begränsas den av ett ansträngt elnät. För att tackla utmaningen går vi in i projektet Elektrifierade persontransporter – en del av den smarta staden som delfinansieras av Vinnova. Ambitionen är att bidra till ett balanserat elnät som klarar en ökad mängd laddbara fordon som bussar och lastbilar.

2021-05-03 17:51
Europaåret för järnvägen 2021 – fyra förslag för att göra Sverige till en förebild igen

År 2021 har av EU-kommissionen utsetts till ”Europaåret för järnvägen”. Sverige har länge visat vägen för resten av Europa genom att vara en av de första länderna som öppnade upp den långväga tågmarknaden och tillät fler aktörer på spåren. Men nu ser vi tyvärr att Sverige håller på att tappa sin position i pandemins spår. Vi har därför tagit fram fyra förslag på vad vi i Sverige behöver göra för att åter bli en förebild igen.