Kollektivtrafiken riskerar att väljas bort efter pandemin visar ny undersökning

Corona slår hårt mot samhället i stort och kollektivtrafiken är inget undantag. Idag uppmanar vi resenärerna undvika kollektivtrafiken för att minska risken för trängsel. Nya resvanor etableras och många jobbar mer hemifrån.  Kommer de nya vanorna att hålla i sig även när  pandemin är över? Den frågan ställde vi till drygt 1000 personer i en undersökning som vi har gjort med undersökningsföretaget Yougov. Här kommer resultatet.

Totalt 1007 personer deltog i undersökningen som genomfördes på Transdevs beställning under perioden 8-10 maj 2020 via Yougov Sveriges Internetpanel. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

-  För oss som mobilitetsföretag är det viktigt förstå våra resenärer och försöka förutspå hur deras behov kommer att se ut när pandemin är över. Kundunderökningar ger oss  insikter som vi har nytta av när vi, tillsammans med våra uppdragsgivare, planerar för framtiden. Undersökningen pekar på två saker som vi tycker att alla i branschen behöver ta till sig, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev.

Trenden med att arbeta hemma oftare kommer hålla i sig

Trenden med att arbeta eller studera hemifrån oftare lär vara en ny vana som svenskarna kommer att ta med sig från Coronakrisen. Av respondenterna som arbetar eller studerar svarade hela 44% att de arbetar eller studerar hemifrån i större utsträckning än vanligt nu under pandemin. Mer intressant är att hela 37% av dessa svarade att de tänker fortsätta med att arbeta eller studera hemifrån oftare även när pandemin är över. Trenden syns tydligare bland män (45%) och bland de som är över 60 år (53%).

- För de som kan arbeta hemifrån så tror jag att krisen har lärt oss att vara mer digitala. Många har märkt att det går att arbeta på distans oftare, vilket öppnar nya möjligheter om man vill bo på landet men samtidigt ha ett jobb i storstaden. Även för dem som bor och arbetar i större städer innebär det att man kan spara in pendlingstid eller undvika rusningstrafik genom att arbeta på distans oftare än tidigare. För kollektivtrafikens del vore det bra om man kunde dra nytta av detta för att jämna ut rusningstrafiken, fortsätter Eva Tiséus.

Kollektivtrafiken riskerar att gå miste om 6,5% av sina resenärer

Av de som uppger att de under normala omständigheter oftast reser kollektivt till jobb eller skola säger närmare 30 procent att de har ändrad sitt färdsätt under pandemin. Av dessa uppger var fjärde respondent att de inte kommer, eller inte vet om de kommer, att återgå till kollektivtrafiken efter pandemin. Det motsvarar ca 6,5 procent av de som uppgett att de oftast reser kollektivt till jobb eller skola.

-  Det glädjande beskedet är att majoriteten av kollektivtrafikresenärena säger att de kommer att fortsätta resa kollektivt när pandemin är över. Men det visar också att 2 procent redan har hittat andra färdsätt som de kommer hålla fast vid samt att 4,5 procent inte vet om de kommer återgå till kollektivtrafiken eller fortsätta med sitt alternativa färdsätt. Det visar på vikten att upprätthålla en robust kollektivtrafik och fortsätta att utveckla för att göra det till ett attraktiv val och undvika en ökad bilism. I Wuhan i Kina fördubblades marknadsandelen för bilen när samhället öppnades upp igen medan kollektivresandet har halverats. En sådan utveckling i Sverige vore förödande för miljön, avslutar Eva Tiséus.

Vill du se våra förslag för att bemöta dessa två trender? Kolla på filmen nedan!

 

Tillbaka till nyhetsbrevet.