Grönare tågresor och högre kapacitet på spåret

Inom Transdev arbetar vi ständigt för att minska vår klimatpåverkan. Sedan 2009 arbetar vi med SMART-körning ett koncept för att reducera energi- och bränsleförbrukning och öka passagerarkomforten. SMART praktiseras inom buss, båt och tåg. På tågsidan heter verktyget Green Speed och det rullas just nu ut inom samtliga Transdevs tågkontrakt.

SMART-körning går ut på att köra jämnt och planerat för att minska energiförbrukningen, slitaget på fordonen och förbättra resenärsupplevelsen. Unikt med ”SMART-körning” är att det har anpassats till flera färdslag och praktiseras på buss, båt och tåg. Även om tekniken skiljer sig något åt beroende på färdmedel så är principen densamma. Våra förare utbildas i SMART-körning och får både coachning och tekniska hjälpmedel som stöd för att kontinuerligt utveckla sin körstil.

”Green speed”, ett nytt verktyg speciellt anpassat för våra lokförare

På tåg använder vi ett nytt verktyg som kallas för ”Green Speed” och som utvecklades av det danska företaget Cubris. ”Green Speed” är en app som läser in hela tåginfrastrukturen, det vill säga varje tåghastighetsbegränsning, alla tågavgångar, alla plattformar samt topografi och accelerationskurvor. Appen kombinerar information från Lantmäteriet och Trafikverket. En algoritm använder sedan alla insamlade data och kalkylerar den optimala hastigheten för att spara tid och energi. Green Speed kan köras på surfplatta och back office-system.

– Tågtrafik är ett sammanhängande system, sker det en störning så får det konsekvenser i andra delar av systemet. Det bästa med SMART-körning och just Green Speed är att flödet effektiviseras vilket har en trippeleffekt: Vi sparar energi, höjer kapaciteten på spåret och ökar punktligheten. Genom att appen samlar in data kan vi också upptäcka problem på infrastruktur och identifiera delsträckor inom en tidtabell som inte är i samklang med verkliga förutsättningar. Verktyget hjälper oss också att förebygga slitage på fordonen, säger Gustav Rosén, Teknisk specialist på fordonssystem på Transdev Sverige AB.

Alla våra lokförare går igenom en utbildning för att lära sig körtekniken och verktyget. En del av dem väljer att bli instruktörer och coacher för SMART-körning för att i sin tur utbilda nya kollegor och stötta i SMART-tekniken. På så vis finns det många SMART-ambassadörer som ständigt håller frågan aktuell.

För mer information om Green Speed kan du kolla på filmen här.

Snart i alla tågkontrakt

Den sista fördelen med Green Speed är att all information som våra lokförare behöver för att köra tåg finns digitaliserad i appen. Lokföraren får information om sitt förar-ID, namn, tidtabell (tågnummer och delrutt) och tågorder, samt antal tåg, broms och dynamisk information med tillfällig hastighetsbegränsning m.m. Green Speed funkar som ett hjälpmedel för lokföraren och förbättrar arbetsmiljön.

– Vi har implementerat Green Speed på Öresundståg under förra året och redan nu ser vi ett jättefint resultat vad gäller energibesparingen. Nu ligger fokus på utrullningen till våra andra tågkontrakt det vill säga Kustpilen och Upptåget. Tanken är att alla lokförare på Transdev ska kunna använda verktyget. Sen kommer vi ha en komplett utvärderingsfas för hela verksamheten. Vi hoppas kunna återkomma med superpositiva siffror inom kort! avslutar Daniel Rabelin, affärsutvecklare på AO tåg på Transdev Sverige AB.

Tillbaka till nyhetsbrevet.