Nummer 2, 2017

2017-06-28 10:00
Individanpassade transporter är här

Individualisering är en trend som idag genomsyra många delar av samhället. Transportsektorn är inte undantagen från detta och i Finland lanseras nu appen ”Whim” som tar tillvara på det individanpassade resandet. Konceptet går under namnet ”Mobility as a Service”.

2017-06-28 09:55
Transdev och Delphi inleder samarbete för autonom persontrafik

Transdev och Delphi har en gemensam ambition att utveckla ett globalt, autonomt och anropsstyrt transportsystem. Parterna blir först ut i EU med tester på allmänna vägar. Pilotprojekten kommer att äga rum i Paris-Saclay och Rouen.

2017-06-28 09:50
Styrsöbolaget vann fraktkontraktet i Göteborgs södra skärgård

Den 16 juni meddelade Göteborgs stads Trafikkontor att Styrsöbolaget har försvarat fraktavtalet i Göteborgs södra skärgård. Avtalet gäller mellan 1 november 2019 och 31 oktober 2024 med option på 1 + 1 år. Idag har tiden för överklagande gått ut.

2017-06-28 09:03
Nio av tio nöjda med sin resa

Resenärerna ger Transdev toppbetyg. Det visar en undersökning bland närmare 11 000 kunder. Flygbussarna mot Bromma och Arlanda har en kundnöjdhet på över 96 %. Strax därefter kommer flera busslinjer i Skåne, Skärgårdstrafiken i Göteborg och Krösatågen.

2017-06-28 08:45
Möt Transdev i Almedalen

Individanpassad kollektivtrafik – hur blir det verklighet? Var med och ta en aktiv del i vår workshop den 5 juli.

2017-06-28 07:57
Innov’box – ett verktyg för innovation

Innovation är viktigt för Transdev, det är en del av det kontinuerliga arbetet för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten vidare. Under våren lanserades Innov’Box, ett verktyg som effektivt samlar in idéer från alla medarbetare.