Styrsöbolaget årets Skärgårdsrederi

Under Skärgårdsredarnas årsstämma i mars blev Styrsöbolaget utsett till årets Skärgårdsrederi. Dessutom valdes Styrsöbolagets vd Bertil Pevantus till ordförande för föreningen.

Skärgårdsredarnas årsstämma pågick 16–18 mars på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Under stämman delades priset Årets Skärgårdsrederi ut till Styrsöbolaget. Vinnaren utsågs av juryn med följande motivering: 

”Styrsöbolaget har under lång tid arbetat aktivt med passageraren, medarbetaren och miljön i fokus. Med en kundnöjdhet på 98 % (2015), låg personalomsättning och nytänkande med snabbgående lättviktsfartyg har bolaget visat på affärsmässig framgång och innovationsrikedom.”

– Det är roligt att vårt långsiktiga arbete – både vad gäller kunder, medarbetare och miljön – uppmärksammas, säger Styrsöbolagets vd Bertil Pevantus, som vid stämman också valdes till ny ordförande för föreningen.

Bertil Pevantus

Bertil Pevantus, vd Styrsöbolaget

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med färjor och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare i nationell sjöfart. Skärgårdsredarna bildades 1988 och organiserar nu cirka 130 medlemsrederier med tillsammans 350 fartyg, som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon.

– Vi har varit med i föreningen i sju år och det känns hedrande att nu få förtroende att vara ordförande i denna viktiga branschorganisation. Jag kommer under mitt ordförandeskap att verka för konkurrenskraften i vår bransch och hålla fortsatt fokus på aktivt miljöarbete, säger Bertil Pevantus.

Mer infomration om Styrsöbolaget hittar du på www.styrsobolaget.se