Nytt system för passagerarräkning

Transdev har sedan ett drygt halvår testat ett nytt system för automatisk passagerarräkning i Göteborg. Vi ställde några frågor om det till Victoria Eriksson som ansvarar för projektet.

Hur fungerar systemet?

– Antalet av- och påstigande passagerare räknas automatiskt med hjälp av infraröda sensorer som sitter monterade vid dörrarna på bussen. Informationen skickas sedan till ett centralt system för bearbetning. Systemet kallas APC som står för Automatic Passenger Counting, automatisk passagerarräkning.

Hur många fordon har det här systemet?

– I dag har vi APC-utrustning installerad i 30 procent av fordonsflottan i Göteborg. 

Ska Transdev införa det på fler ställen?

– APC-utrustning kommer också att installeras på alla bussar som ingår i de nya trafikavtalen i Skåne som startar under hösten 2016.

Vilka är fördelarna med systemet?

– Den största fördelen är att vi med mycket stor säkerhet vet hur många passagerare som åkt med oss. Det är annars vanligt att räkna passagerare manuellt vid vissa givna tillfällen. Eftersom systemet både räknar på- och avstigande per hållplats får vi möjlighet att planera vår trafik bättre, både i realtid och till exempel inför trafikförändringar.

När infördes systemet?

– Projektet startade i maj förra året med en väldigt tajt tidsplan för att kunna göra slutleverans till Västtrafik i mitten av december, vilket vi också klarade på utsatt tid. Under perioden juni–augusti 2015 installerades APC-utrustning på bussarna i Göteborg och under hösten hade vi en intrimningsperiod där vi bland annat kalibrerade utrustningen och säkerställde stödet för trafikledningen i form av rapporter som ska underlätta utsättningen av bussar.

Hur ser framtiden för systemet ut?

– Under den kommande perioden kommer projektet att säkerställa resultaten och påverkan på befintliga arbetsprocesser.  Planen är att kunna införa APC på flera orter och om möjligt för flera trafikslag.