Digital Factory – en entreprenör inom Transdev

Transdev har en uttalad strategi att satsa på innovation för att ständigt utveckla verksamheten och möta framtidens mobilitetsbehov. Det handlar inte minst om att bygga en kultur som ser förändring som en katalysator för att utveckla mobilitetstjänster. En sådan katalysator är Digital Factory.

Digital Factorys huvuduppdrag är att ta fram och utveckla  produkter och lösningar för att hitta nya affärsmodeller. De ska hjälpa till att globalisera befintliga digitala produkter och även vara uppdaterade på trender och vad som kommer härnäst.

Vi bad Rahul Kumar, chef för Digital Factory i Paris, att berätta mer om verksamheten.

– Digital Factory är en självständig men integrerad del av Transdev. Från det att vi etablerades hösten 2015 har vi arbetat hårt för att ingjuta en ”digital first”-kultur som fokuserar på lösningar och produkter som idag inte är en del av vår kärnverksamhet, men som en dag (snart) kan komma att förändra verksamheten.

Vad skiljer er från resten av organisationen?
– Först och främst är Digital Factory vad Transdev anser vara ett "Greenfield Project", dvs. ett globalt skalbart och banbrytande projekt. Det är viktigt för oss att vara framgångsrika, att inte bara ändra vad vi arbetar med, utan också hur vi arbetar. Därför är en av de stora skillnaderna mellan Digital Factory jämfört med resten av organisationen vårt sätt att arbeta.

- Vi tillämpar vad som kallas 70/20/10-regeln. Google bildades enligt 80/20-regeln, som säger att 80 procent av tiden ska produktchefer fokusera på sina jobb och nyckelfunktioner. De återstående 20 procenten av tiden ska de stödja andra projekt. Många av Googles viktigaste funktioner som Earth och Transit kom från de 20 procenten. Vår plan är liknande, förutom att vi använder 10 procent för individuell inlärning och tillväxt. Detta element är avgörande för fritt, kreativt tänkande.

– För det andra arbetar vi med "sprint", en metod för att lösa problem och distribuera produkter snabbt. Denna används för att testa nya funktioner och visualisera nya produkter, etc.

- För det tredje arbetare vi med andra typer av samarbetspartner jämfört med vad som är traditionellt i branschen. Vi arbetar med nystartade och små företag för att förstå hur de fungerar och vi använder en "köpa, bygga, eller partner"-metodik. Det innebär att om vi hittar ett företag som vi vill arbeta med eller en produkt, väljer vi antingen att köpa företaget, bygga produkten själva, eller gå in i en partnerrelation.

Hur ser ditt team ut?
– Vi är organiserade lite annorlunda än de flesta avdelningar inom Transdev i och med att vi är produkt- och projektstyrda. Andra avdelningar, och även jag själv, fungerar som stöd för de projektansvariga för att ge dem de verktyg de behöver för att lansera sina produkter. Om en typisk organisationsstruktur ser ut som en triangel med basen i botten ser vi mer ut som  en uppochnedvänd triangel

-Ett annat område där vi är annorlunda är att vi inte nödvändigtvis bara rekryterar inifrån transportverksamheten. Vårt team består lika mycket av teknikkunniga människor (utvecklare, kodare) som projektledare från andra branscher. Denna mångfald av tankar och erfarenheter ger oss väldigt många insikter.

 Vad tänker du om den digitala utvecklingen och hur tror du att det kommer att påverka vårt sätt att resa?
-Den digitala utvecklingen är bara en möjliggörare för smarta transporter. Vad som har saknats från operatörsperspektivet är en ”digital first”-lösning som exempelvis Uber. Inom Transdev har vi produkter som Split och Abel som verkligen är innovativa. Nu måste vi hitta ett sätt att globalisera dessa affärsområden för att ge våra kunder mer av anropsstyrda tjänster som stöds av innovativa digitala lösningar.

 Kan du berätta något om vad ni arbetar med just nu?
-Digital Factory arbetar med ett antal projekt. Det största handlar om autonoma fordon. Även om detta projekt ligger inom Digital Factory involverar det medarbetare från alla delar av organisationen. Målet är att Transdev ska vara ledande på marknaden för delad skjuts med autonoma fordon, något som vi kallar "Shared Autonomi".

-Vi arbetar också i projekt som berör Big Data, biljettlösningar och långdistansbussar. Vart och ett av dessa projekt kommer att testas på marknaden och beroende av hur de tas emot kan de lanseras som enskilda startups.