Linköping får sitt tredje autonoma fordon

Nästan två år efter att de första autonoma fordonen i Ride the future-projektet började rulla på campusområdet i Linköping har projektet nu fått ett nytt tillskott. I mitten av februari välkomnade vi ett tredje fordon tillverkats av EasyMile. Med det här tillskottet är Ride the future att vara ett av de största autonoma fordon-projekt i Sverige.

Ride the future är ett forskningsprojekt vars syftet är att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och därmed öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen, och underlätta för fler att resa kollektivt. Projektet är ett samarbete mellan VTI, Linköpings universitet (LiU), Östgötatrafiken, Transdev, Akademiska hus, RISE, Linköpings Science Park och Linköpings kommun.

Efter Busse och Reza som sattes i trafik mars 2020 har Ride the future nu fått en ny familjemedlem. I mitten av februari var det dags att sätta projektets tredje autonoma fordon i drift på campusområdet och i Vallastaden i Linköping.

- Att projektet växer är mycket positivt. Vi fortsätter bygga framtidens hållbara stad och tar täten i utvecklingen av nya hållbara mobilitetslösningar, säger Muharrem Demirok (C), ordförande samhällsbyggnadsnämnden Linköpings kommun.

Fordonet är av typen EasyMile EZ10 gen2 och kan ta upp till 11-13 passagerare. En namntävling för det tredje fordonet organiserades där projektets säkerhetsförare fick bidra med egna namnförslag. Det vinnande namnet blev ”Hjulia”.

- Genom att investera i ett tredje fordon kan vi expandera projektet och erbjuda en större fältstudie till forskarna som vill testa och utveckla intressanta studier om framtidens mobilitet. Vi skapar helt unika förutsättningar för mobilitetsforskning, ett område som växer och blir allt viktigare för att bygga framtidens hållbara samhälle, tillägger Anna Anund, VTI.

Bussarna trafikerar en fyra kilometer lång sträcka på campusområdet och Vallastaden i Linköping med 13 hållplatser. Ride the future är det enda projektet i Sverige som har fordon från två olika tillverkare (Navya Autonom Shuttle DL4 och EasyMile EZ10 gen2) som kommunicerar med varandra i samma ekosystem. Med det här tillskottet kommer Ride the future att dessutom vara ett av de största projekt med autonoma fordon i Sverige.

- Med Hjulia kan vi utöka driftens kontinuitet. Att fordonen har olika teknologier och ska kunna kommunicera tillsammans och med trafikledningen gör att vi kommer närmare hur sådana lösningar kan komma att se ut i framtiden. Det gör Ride the future-projektet extra intressant, avslutar Hugo Hardestam, projektledare på Transdev Sverige AB.

En säkerhetsförare finns ombord på varje tur och ansvarar för fordonets framförande genom att övervaka körningen och vid behov övertar manuell kontroll samt agerar kundvärd.

Tillbaka till nyhetsbrevet.