Global kampanj som lyfter fram människorna i kollektivtrafiken och nyttan vi skapar

Transdev Group har nu lanserat en global kampanj där medarbetare från hela världen berättar om vad vårt syfte ” Vi ger dig frihet att resa tryggt genom pålitliga och innovativa lösningar – för hela samhällets hållbarhetsresa” innebär i deras vardag. Syftet med kampanjen är att öka kännedom om kollektivtrafiken och Transdev samt berätta om den stora samhällsnyttan som alla i branschen bidrar till varje dag. Ett sätt också för oss att bekämpa kompetensbristen i branschen.

Kollektivtrafiken är en spännande bransch och ett viktigt verktyg för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål. Trots att bekämpningen av klimatförändringarna har blivit ett allt viktigare ämne har branschen branschen haft svårigheter att rekrytera de senaste åren och möter en kompetensbrist. Redan 2017 påbörjades arbetet med att formulera ett syfte för Transdev gruppen. Flera hundratals medarbetare involverades i arbetet som omfattade en serie av workshops runt om i världen.

- Vårt syfte är det som motiverar oss varje dag, och det är en kompass och en guide för våra beslut. Konceptet med ”för samhällets bästa” är centralt för vilka vi är, och det är till gagn för de regioner vi tjänar och det här är något vi vill att varje medarbetare ska förstå och vara stolt över, säger Thierry Mallet, ordförande och VD för Transdev Group.

Syftet med kampanjen är att samla alla Transdev-medarbetare kring det gemensamma målet att bidra till hela samhällets hållbarhetsresa, vilket är själva karaktären för kollektivtrafik. Det är för att visa upp allas bidrag och för att påminna alla om att varje person kan påverka.

- Vårt syfte är förkroppsligat av tre handlingsverb och uttrycker essensen av hur vi agerar; Ta hand om, dela och våga. De är starkare än passiva värderingar, och det är detta vi vill visa med den här kampanjen. Det är en kampanj som uttrycker känslor, engagemang och uppriktighet, precis som våra medarbetare runt om i världen, som vi också ville lyfta fram här, säger Pascale Giet, Executive Vice President Group Communications.

I den globala filmen finns flera medarbetare från Transdev Sverige som berättar om vad vårt syfte innebär för dem. Det kommer även fler filmer där vi får möta flera medarbetare i lite längre intervjuer.

- Det här är en fin kampanj som verkligen lyfter fram Transdevs medarbetare och den roll som var och en spelar för att nå vårt mål. Vi har redan med flera medarbetare från Sverige och planerar för att skapa ett än bredare engagemang så att fler får vara med och berätta om vad vårt syfte innebär för just dem, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör Transdev Sverige.

Filmerna kommer att synas i både interna och externa kanaler som Linkedin och Instagram under året så missa inte att gilla och dela. Kampanjfilmen kan du se här.

 Tillbaka till nyhetsbrevet.