Flera initiativ för att stödja det ukrainska folket

Sedan kriget i Ukraina bröt ut i februari har Transdev på olika sätt försökt stödja de som drabbats. Vi har bland annat ordnat mer transporter, utbildningsplatser och insamlingar. Här kommer några initiativ som har lanserats i bland annat Sverige, Frankrike, Tyskland och Tjeckien.

Kriget har haft en inverkan på Europa och Transdev runt om i världen har startat flera initiativ för att hjälpa flyktingar. I Sverige skänkte vi 100.000 kr till UNHCR till stöd för Ukraina, en summa som dubblades av stiftelsen Akelius Foundation då de just nu dubblar alla bidrag till UNHCR. Vi har också erbjudit våra tjänster till Migrationsverket och flera välgörenhetsorganisationer.

- Vi har medarbetare från hela världen och det vi ser i vår nära omvärld just nu gör oss förfärade. Som många andra företag vill vi såklart hjälpa till men det måste ske i samverkan med de relevanta myndigheterna och hjälporganisationerna så att våra insatser kan koordineras där de gör störst nytta, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev Sverige AB.

Tack vare ett fint samarbete med Institut Francais de Stockholm har vi har också kört orkestern Kyiv Soloists på en del av sin Sverigeturné. Kyiv Soloists var på Europaturné när hemlandet Ukraina invaderades av Ryssland. I en gemensam insats med en rad konsertinstitutioner, däribland Konserthuset Stockholm, och de europeiska kulturinstitut har det skapats en turné för att skicka hjälp till Ukraina. Alla intäkter går oavkortat till Radiohjälpen för att lindra nöden i Ukraina.

Fler initiativ internationellt

Utöver initiativen som vidtagits i Sverige har ett flertal projekt genomförts runt om i Transdev internationellt. I Frankrike kommer vi snart att initiera ett program för 1 000 ukrainska flyktingar, där de välkomnas till gruppen och får utbildning för att de ska kunna arbeta som bussförare eller mekaniker.

Transdev hjälper även anställda vars familjerna drabbats av konflikten i Ukraina. I Tyskland, Tjeckien och Slovakien samlar vi in utrustning, tillhandahåller assistans för repatriering av anställdas familjer, främst genom busstransporter vid den ukrainska gränsen. I många av koncernens dotterbolag runt om i världen och på Transdevs huvudkontor i Paris har också insamlingar av kläder, receptfria läkemedel och hygienprodukter upprättats i samarbete med humanitära föreningar och skickas regelbundet till Ukraina.

Ekonomiskt stöd ges också för att hjälpa dem som flyr kriget att bosätta sig i sina respektive värdländer. Specifikt i Tyskland har gruppen meddelat att ukrainska flyktingar kommer att kunna använda tåg på näten NordWestBahn, Mitterdeutsche Regiobahn och Bayerische RegioBahn utan kostnad. I samma anda erbjuder Transdev i Nederländerna i samarbete med alla lokala kollektivtrafikhuvudmän gratis kollektivtrafik. Liknande initiativ har också vidtagits av våra regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige.

Vidare har Transdev, med Carius-nätverket, mobiliserat ett team av ambulansförare för att leverera 15 utrustade ambulanser till den Ukrainska gränsen, körda av frivilliga anställda förare. Denna konvoj åtföljs av en buss, som transporterar insamlade donationer och kör de frivilliga anställda åter hem efter uppdraget. Den första konvojen avgick natten mellan den 14 och 15 mars från Bouc Bel Air-platsen.

- Vi måste vara där för våra ukrainska anställda, men också för alla ukrainare. Det är därför vi arbetar i nära samarbete med utrikesministerierna, de ukrainska ambassaderna och även välgörenhetsorganisationer som "Aide Medicale Caritative France Ukraine". Vi mobiliserar också andra nätverk, förbund och professionella föreningar för att skapa ett nationellt kollektiv och svara på det brådskande i situationen, säger Thierry Mallet, styrelseordförande och VD för Transdev Group.

Tillbaka till nyhetsbrevet.