Hur kommer det kollektiva resandet att se ut efter pandemin?

Mer hemarbete och minskat kollektivt resande är några av de trender som kommer att hålla i sig efter pandemin och som kommer att kräva nytänk för kollektivtrafiken. Det visar Transdevs senaste rapport, som summerar resultatet av tre undersökningar som genomfördes under 2020 och 2021, om hur pandemin påverkar svenskarnas arbets- och resvanor.

Oron för att smittas i kollektivtrafiken är en ny verklighet som aktörerna i branschen måste förhålla sig till samtidigt som att våra resvanor nu har förändrats med ökat hemarbetet, fler digitala möten och minskat kollektivt resande. Det där är några av de trender som har tagit form under pandemin och som vi lyfter i vår senaste rapport som samlar resultat av tre panelundersökningar som genomförts i maj 2020, september 2020 och januari 2021.

- Dessa trender innebär stora utmaningar för branschen, men kan också ses som möjligheter för att tänka om och tänka nytt. Kollektivtrafiken är en viktig del för att vi ska kunna uppnå klimatmålen. Vi hoppas att vår rapport kan vara ett inspel till en konstruktiv diskussion i branschen för att vi tillsammans ska kunna planera för branschens omstart, säger Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör på Transdev Sverige AB.

I rapporten presenterar vi också förslag för kollektivtrafikens framtid. Transdevs slutsats är att kollektivtrafikbranschens aktörer behöver göra gemensamma insatser för att återbygga resenärernas förtroende för kollektivtrafik, utveckla kollektivtrafiken utifrån de nya vanorna som nu har tagit fäste under pandemin, samt se över finansieringsmodellen för kollektivtrafiken.

Läs rapporten här eller på vår hemsida www.transdev.se/covid-19.

Tillbaka till nyhetsbrevet.