Transdev är nu medlem i ElectriCity-samarbetet

Inom ElectriCity samarbetar företag, forskare, myndigheter, stad och region sedan 2013 för att testa och utveckla nya lösningar för hållbara transporter och stadsutveckling i Västra Götaland. Transdev, som idag är tredje största kollektivtrafikoperatör i Sverige och har varit med i demoarenan sedan 2018, blir nu fullvärdig medlem i samarbetet.

Varje dag hjälper Transdev människor att resa hur de vill och var de vill i Västra Götaland med buss, båt och tåg. Transdev kör busstrafik i Frölunda och Sjuhärad sedan 2010 och Styrsöbolaget, som kör kollektivtrafik till sjöss i Göteborgs södra skärgård och över Göta älv är en del av Transdev sedan 2004. I juli blev det klart att Transdev kommer också ansvara för hela busstrafiken i Göteborg, Mölndal och Frölunda från och med december 2020 och fram till december 2030. I samband med detta kommer Transdev att sätta Nordens största elbussflotta i trafik med totalt 157 elbussar.

-  Det ska bli extra kul att få vara med i den här övergången till elektrisk kollektivtrafik. Vi har god erfarenhet av elbussar. I Sverige har vi totalt 54 elbussar i Umeå, Eskilstuna, Stockholm och Göteborg med flera olika modeller och laddsystem, vilket ger oss en unik erfarenhet av alla olika teknologier. Vi vet att elbussarna uppskattas av både kunder och förare. De ger inte bara en renare miljö utan även tystare reseupplevelse och stadsmiljö, säger Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige AB.

En demoarena för hållbara transporter och stadsutveckling

Inom ElectriCity utvecklas, testas, demonstreras och utvärderas lösningar som kan bidra till hållbara, elektrifierade resor och transporter, och därigenom skapa nya möjligheter för framtidens stadsutveckling. Syftet med ElectriCity är inte bara att påskynda elektrifieringen av kollektivtrafiken men också att skapa kunskap om elektrifieringen för att säkerställa att omvandlingen blir så hållbar som möjligt.

-  För oss är det självklart att vara en del av ElectriCity-samarbetet. Senast 2045 ska Sveriges växthusgasutsläpp ligga på noll. Vi tror på eldriften som ett verktyg för att uppnå klimatmålet Vi vill fortsätta vara en drivande aktör inom hållbar samhällsutveckling och ElectriCity är den perfekta testarenan för det, avslutar Gunnar Schön.

Transdev deltar redan nu i flera projekt som drivs av ElectriCity som elektrifieringen av en del av busslinje 16 som gjordes sommaren 2018 och den kommande hybridiseringen av fartyget Älvsnabben 4 som körs av Transdevs dotterbolag, Styrsöbolaget. Inom samarbetet så finns det också andra projekt som fokuserar på återanvändning och återvinning av batterier och på hur en elektrifiering av bussar och andra tunga fordon kan komma att förändra stadsbilden.

-  Transdev har en stark profil inom hållbar kollektivtrafik och är idag den operatör som har flest elbussar i Sverige och Europa. Det känns bra att ha med dem i vårt samarbete och vi ser fram emot att utveckla fler spännande projekt tillsammans med fokus på miljö och människor, säger Niklas Gustafsson, chef för Public Policy and Regulatory Affairs på Volvokoncernen och ordförande i ElectriCity.

10 000 personer har besökt ElectriCity sedan 2013

Samarbetets former och resultat har presenterats i en rad internationella sammanhang och hittills har fler än 10 000 personer besökt ElectriCity, linje 55 och linje EL16. I ElectriCity-samarbetet ingår Volvokoncernen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Göteborgs Stad, Chalmers tekniska högskola, Energimyndigheten, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Ericsson, Älvstranden Utveckling, Keolis, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, ABB och Transdev.