Nu blir det ännu tystar till sjöss

I ett gemensamt utvecklingsprojekt har Transdevs dotterbolag, Blidösundsbolaget, och Scania byggt om M/S Rex för elhybriddrift. Fartyget från 1937 går nu i pendeltrafik på linje 89 mellan Ekerö och Stockholm på uppdrag av SL. Den 4 mars var det dags för premiärtur på full hybrid.

Invigningen uppmärksammades av Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd och Gustav Hemming (C), Samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd på Region Stockholm. Även representanter för SL, Transdev, Scania, Stockholms stad, Ekerö Kommun och andra intressentorganisationer deltog i invigningen och åkte med på den officiella premiärturen mellan Klara Mälarstrand och Lilla Essingen i Stockholm. Totalt 35 personer deltog i eventet.

-  Vi är jättestolta över det här projektet. Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda innovation och ny teknik till SL och våra resenärer och samtidigt bevara traditionen och charmen av ett äldre fartyg. Projektet förenar modernitet och tradition, vilket går helt i linje med vår identitet, säger Peter Fyrby, vd för Blidösundsbolaget.

Ett unikt projekt som bidrar till SL:s miljömål

Idag är Transdev, genom dotterbolagen Blidösundsbolaget och Utö Rederi, den största aktören av upphandlad sjötrafik i Stockholm. År 2021 ska 90 procent av alla skärgårds- och pendelbåtar som går i SL:s och Waxholmsbolagets trafik att drivas med förnybar energi.

-  Hybridiseringsprojektet vi genomfört med Scania är ett sätt för oss att aktivt bidra till SL:s och Waxholmsbolagets miljömål och samtidigt driva utvecklingen framåt mot en renare och tystare kollektivtrafik på vatten.  Erfarenheterna hittills är positiva. Mycket utveckling och provning kvarstår men vi hoppas kunna minska CO2-utsläppen med upp till 47 procent, säger Peter Fyrby.

Hybridiseringsprojekt innebär konkret att hela drivlinan på Rex bytts ut. Den traditionella förbränningsmotorn ersattes med en mer effektiv förbränningsmotor uppkopplad till en helt ny elmotor. Det ursprungliga skrovet från 1930-talet däremot är kvar. En ny salttank med fyra till fem gånger högre ackumuleringskapacitet än vanliga tankar har också installerats. Med den här tanken hoppas Blidösundsbolaget kunna bli bättre på att spara och återanvända värmen som skapas av förbränningsmotorn och som ska användas för att värma upp båten.

- Detta kan bli banbrytande, säger Mattias Rosengren, Lead Engineer på Scania Engines. Vi tar teknik från fordonsvärlden till marinområdet, liksom vi tidigare gjort med dieselmotorer. Fartygets drivlina innehåller samma komponenttyper som i Scanias hybrid och helelektriska fordon.

Med det här projektet bygger Blidösundsbolaget unik kompetens inom sjötrafik på el.

- Vi ser redan nu en potential för att utveckla tekniken och hybridisera fler fartyg. Men om vi gör den investeringen så måste vi verkligen se till att alla aktörer är med på den här omställningen och att kajerna i Stockholmsområdet är utrustade med laddningsstationer. Elektrifieringen av sjötrafiken kräver att alla aktörer, regioner, kommuner, operatörer och leverantörer kraftsamlar tillsammans och samarbetar mot samma mål, avslutar Peter Fyrby.

Mer information om Rex:

M/S Rex, som kan ta upp till 150 resenärer, går i daglig trafik på Mälaren mellan Tappström på Ekerö och Klara Mälarstrand intill Stadshuset. Den drivs med Scanias 13-litersmotor, som uppfyller den strikta internationella emissionsstandarden IMO Tier 3, och Scanias elmaskin. Det innebär att fartyget kan angöra hamnar ljudlöst. Effekten är 240 kW i kontinuerlig drift eller 290 kW i korta perioder. Det krävs cirka 100 kW i kraft för att driva fartyget i marschfart, vilket betyder att fartyget kan köra omkring två timmar på ren eldrift.