Ett år senare – vad har hänt med vår Bussförarskola?

I februari 2019 lanserades första etappen av Transdevs egen Trafikskola för bussförare. Unikt med Transdevs koncept är att skolan i första hand vänder sig till personer som har erfarenhet av servicebranschen. Nu har det gått ett år sedan Bussförarskolan öppnades, dags för oss att göra en summering och se vad våra första elever har åstadkommit sedan de utexaminerades.

En av branschens största framtidsutmaningar är bristen på förare. Enligt en studie från Sveriges Bussföretag kommer det att behöva anställas 7 300 nya bussförare inom de närmaste tre åren. Även Transdev har ett stort behov av att rekrytera bussförare. Nyrekrytering av bussförare är i dagsläget en utmaning eftersom det endast finns fåtalet utbildningsplatser vid till exempel Yrkesgymnasium, Yrkesvux och Yrkeshögskolan. 

Mot den bakgrunden lanserades Transdevs Bussförarskola i Göteborg februari 2019. Skolan startade som ett pilotprojekt och under året har fem grupper blivit utbildade. Den första gruppen bestående av fem elever tog sin examen i maj 2019. Sedan dess har totalt 30 personer blivit utexaminerade, varv 28 arbetar kvar på Transdev i Göteborg.

-  Vi är jättestolta över det vi har åstadkommit med vår Bussförarskola, som vi kallar ”Transdev Academy”. Konceptet uppskattas av våra elever och vi ser positiva effekt på vår verksamhet. Vi har inga problem att rekrytera kandidater till vår skola. De två kommande utbildningar som vi kommer ha i vår och höst är redan fullsatta, säger Ann-Sofie Aiazzi, affärschef för Transdev i Göteborg.

Reza Roshani utbildades i den första etappen. De har nu kört buss på Transdev i tio månader.

- Den bästa lärdomen jag har fått med mig från bussförarskolan är att det finns viktiga regler som är nödvändiga att följa för att arbetet skall gå smidigt och bra, både för mig och mina kollegor. Jag har också lärt mig att säkerheten är prio nummer ett och att det är viktigt att kunna hantera stress. Vi har såklart stressiga dagar ibland men man får ingen nytta av att stressa sig för mycket. Allt handlar om att ta det lugnt och möta resenärerna med ett leende, säger Reza Roshani, bussförare på Transdev.

Fokus på service och kundbemötandet gör Trafikskolan unik 

Många andra bussoperatörer har lanserat sina egna trafikskolor de senaste åren. Det som gör Transdev-konceptet unikt är rekryteringsprocessen som riktar sig till personer som redan idag arbetar eller har arbetat inom servicebranschen.

- Bussföraryrket har utvecklats under de senaste åren och det läggs allt större vikt vid serviceförmåga och kundbemötande utöver att man är en duktig förare. Transdev Academy  är ett sätt för oss att arbeta proaktivt för att säkerställa att det finns förare när kollektivtrafiken utvecklas, samtidigt kan vi se till att höja kundnöjdheten. Vi planerar att utveckla konceptet och utvidga det till flera platser i Sverige, säger Lena Gellerhed, HR-direktör på Transdev. 

För att få yrkeskompetensbevis får deltagarna bland annat gå igenom ”det goda kundmötet”, vilket är en unik upplevelsebaserad utbildning i kundbemötande som Transdev har utvecklat i samarbete med Västtrafik. Som elev på Transdevs Trafikskola erbjuds man en grundlön under utbildningen och utbildningen bekostas av Transdev, vilket öppnar för möjligheten att karriärväxla. De som är arbetslösa idag och som vill bli bussförare kan dessutom ansöka via arbetsförmedlingen och få en plats hos YA.