Transdev fortsätter i Norrköping

Transdev försvarade kontraktet för stadstrafiken i Norrköping. Det nya kontraktet startar i juni 2020 och sträcker sig fram till 2030. Stadstrafiken omfattar både buss och spårvagnar och Transdev har driftat den sedan 2004.  Varje år görs mer än 19 miljoner resor med Transdev i Östergötland. Nytt i kontraktet är att hela bussflottan förnyas med 37 bussar varav två elbussar som ger en tystare miljö invändigt och utvändigt. Kontraktet bekräftar också Transdevs kompetens inom spårvagnstrafik. 

Varje år reser mer än 19 miljoner personer med Transdev i Östergötland med buss, tåg och spårvagn. Transdev kör Linköpings stadstrafik med 94 bussar sedan 1998 och Norrköpings stadstrafik med 18 bussar och 25 spårvagnar sedan 2004. Vi kör också Kustpilen mellan Linköping och Västervik, Oskarshamn och Kalmar sedan 2014.

Nu är det klart att vi får fortsätta köra Norrköpings stadstrafik fram till 2030. Varje år reser åtta miljoner passagerare med Norrköpings stadstrafik. Under kontraktstiden kommer trafiken att utökas med 11 nya busslinjer vilket kommer att utöka kollektivtrafikutbudet i Norrköping betydligt.

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått Östgötatrafikens fortsatta förtroende att driva trafiken i Norrköping. Vi har kört Norrköpings stadstrafik sedan 2004 och har en riktigt bra lokalkännedom. Vi kommer fortsätta det goda arbetet. Det blir också jättekul att få vara med och utöka trafiken, säger Marie-Louise Arnell, affärschef Transdev Östergötland.

Bättre komfort för resenärerna med helt nya bussar

Nytt är att Transdev går in i avtalet med 37 nya bussar, varav två helt nya depåladdade elbussar, som kommer ersätta den aktuella bussflottan och förbättra komforten för resenärerna. Bussarna kommer att utrustas med luftkonditionering, USB-laddare och wifi samt med APC-system som ska räkna faktiskt antal resande.

Östgötatrafiken och Transdev kommer också skriva under ett samverkansavtal med riktlinjer för hur parterna ska arbeta tillsammans framöver för att säkerställa att trafiken förbättras kontinuerligt.

– Både Östgötatrafiken och Transdev vill utveckla trafiken i Norrköping. Vi kommer att använda vår internationella erfarenhet från verksamheten vi har i 20 länder samt vår lokala kännedom för att kontinuerligt komma med nya förslag på trafikförbättringar, säger Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige AB.

Transdev, en ledande aktör inom spårvagnstrafik

Kontraktet bekräftar Transdevs expertis inom spårvagnstrafik. Transdev kör idag 22 spårvagnsystem i tio länder däribland de ikoniska spårvägssystemen i Hong Kong (Kina), Nantes (Frankrike), Barcelona (Spanien), Rabat (Marocko) och Dublin (Irland) samt Norrköpings två spårvagnslinjer.

Transamo, ett dotterbolag till Transdev, har deltagit i planeringen och byggandet av flera spårvagnsprojekt över hela världen, vilket gör att vi kan kombinera erfarenhet av både framtagande och drift av stora spårvagnsprojekt. Transamo erbjuder projektledning från design till byggandet av kollektivtrafikprojekt, mobilitetstudier för att utforma projektet enligt aktuella och kommande behov, samt rådgivningstjänster och hjälp med system, underhåll och drift för att säkerställa projektets genomförande och hållbarhet.

Länk till Transamos webb

Tillbaka till nyhetsbrevet