Vice statsminister Isabella Lövin träffade Transdev i Eskilstuna

Den 7 februari välkomnade Transdev en regeringsdelegation ledd av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister till Eskilstuna. Delegationen fick lära sig mer om eldriven kollektivtrafik och om det välfungerande trepartssamarbetet mellan Sörmlandstrafiken, Eskilstuna kommun och Transdev.

Från vänster till höger: Anna Bergfors (Eskiltuna Kommun), Bengt Karlsson (Transdev), vice statsminister Isabella Lövin, Gunnar Schön (Transdev), Mathias Hjelte (Sörmlandstrafiken), Malin Landin (Sörmlandstrafiken)

Med tolv elbussar i drift och ett välfungerande trepartssamarbete mellan Sörmlandstrafiken, Eskilstuna kommun och Transdev har Eskilstuna blivit en modell i Sverige och internationellt när det gäller hållbar kollektivtrafik.

-  Det kändes hedrande att ta emot vice statsminister Isabella Lövin på vår bussdepå i Eskilstuna. Ministern var engagerad och ställde många frågor om elbussarna och om hur vi på Transdev ser på olika frågor inom branschen. Vi fick möjlighet att berätta att vi tror att framtidens kollektivtrafik kommer vara personifierad, automatiserad, uppkopplad och eldriven och vi är idag det transportföretag som har flest elbussar i Sverige och i Europa, säger Gunnar Schön, vd för Transdev Sverige.

Trepartssamarbetet och framtidens kollektivtrafik i fokus

Delegationen togs emot av Transdev, Sörmlandstrafiken och Eskilstuna kommun och fick provåka elbuss samt besöka bussdepån. Alla tre aktörerna betonade vikten av trepartssamarbetet som gör att de idag kan erbjuda en modern kollektivtrafik i Eskilstuna så att fler kan resa smart och hållbart. Med den nya klimatlagen som trädde i kraft i januari, satte regeringen som mål att transportbranschen ska minska sina utsläpp med 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Trepartssamarbete i Eskilstuna bidrar aktivt till att klimatmålen uppnås.

Isabella Lövins besök till Eskilstuna var också en möjlighet för Transdev att prata om elbusspremien samt om framtidens kollektivtrafik med koncept som t.ex. kombinerad mobilitet.

Transdev är idag den operatör som har flest elbussar i trafik både i Sverige och i Europa.

I Sverige har Transdev elbusstrafik i Eskilstuna och Umeå och i övriga Europa har bolaget stora elbusskontrakt i Eindhoven och Amsterdam (Haarlem/Ijmond och Amstelland/Meerlanden) i Holland, där Transdev idag har totalt 150 elbussar. År 2020 kommer bolaget att ha 266 elbussar bara i Amstelland/Meerlanden-kontrakten. Utmärkande för Transdev är att operatören kör flera typer av elbussar från minibussar till ledbussar och dubbeldäckare som tillverkas av flera olika aktörer som BYD, Proterra, Hybricon, och VDL.

Vice statsminister Isabella Lövin studerar elbussen.