Nummer 1, 2018

2018-03-01 16:33
Det ska vara enkelt att resa – se vår nya film

Se filmen där Transdevs resenärer berätta om vad kollektivtrafiken betyder för dem. Under hösten har vi tillsammans med ett filmteam åkt runt till olika platser i Sverige för att filma  olika delar av vår verksamhet. Resenärerna är huvudrollsinnehavare. Följ med på resan!

2018-03-01 16:32
Samarbete för ökad säkerhet vid plankorsningar

Under 2016 inledde Transdev och Trafikverket ett samarbete för att höja säkerheten vid plankorsningar i trafiksystemen för Krösatågen och Kustpilen. Tillsammans har man nu besökt de tio farligaste korsningarna för att ta fram åtgärdsplaner och förbättra säkerheten.

2018-03-01 16:31
Vice statsminister Isabella Lövin träffade Transdev i Eskilstuna

Den 7 februari välkomnade Transdev en regeringsdelegation ledd av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister till Eskilstuna. Delegationen fick lära sig mer om eldriven kollektivtrafik och om det välfungerande trepartssamarbetet mellan Sörmlandstrafiken, Eskilstuna kommun och Transdev.

2018-03-01 16:30
En global, teknikneutral strategi för självkörande fordon

Transdev ligger i framkant när det gäller självkörande bilar men konkurrensen är hård. Företaget vill behålla sitt försprång och erbjuda sina kunder de bästa tjänsterna. Patricia Villoslada, vicedirektör för avdelningen för självkörande fordon, Transdev Group, uppdaterar oss om Transdevs senaste projekt ”I-Cristal” och presenterar koncernens globala strategi för självkörande bilar.

2018-03-01 16:29
Fortsatt hög kundnöjdhet hösten 2017

Kundnöjdheten hösten 2017 låg på 87 procent vilket betyder att nästan nio av tio resenärer är nöjda med sin resa med Transdev. Resultatet ligger i linje med tidigare kundundersökningar som Transdev genomfört  i syftet stämma av vad kunderna tycker och  kunna arbeta med att ständigt förbättra tjänsterna. I den senaste mätningen hamnade Älvtrafik i Göteborg i topp med en kundnöjdhet på 98 procent. Strax efter följde Flygbussarna och busslinjer i Skåne.

2018-03-01 16:28
Transdev välkomnar Blidösund!

Strax före jul förvärvade Transdev Blidösundsbolaget, ett rederi med verksamhet i Stockholms skärgård. Sedan tidigare har Transdev båtverksamhet på västkusten genom Styrsöbolaget. Ambitionen är nu att kunna bidra till skärgårdstrafikens utveckling i Stockholmsregionen.